Intenzivní jednoleté studium homeopatie

Výuka na Homeopatické akademii probíhá již více než 30 let. Posluchači, kteří zde zvládli na odborné úrovni metodu homeopatické celostní léčby, využívají výsledky svého studia ve své profesionální praxi a v rodinné léčbě a samoléčbě.

Tento roční studijní program poskytuje posluchačům ucelený soubor základních vědomostí v celostní i akutní homeopatii a je určen začínajícím homeopatům. Koncepce studia je postavena tak, aby byli absolventi již po roce  schopni odborně používat  praktickou celostní homeopatii, komplexně zlepšující zdraví a odolnost a léčící chronické, dlouhodobé i akutní potíže.

Sruktura studia směřuje k tomu, aby postupně získávané poznatky mohly být průběžně uplatňovány v praxi. Posluchači se naučí používat odbornou homeopatickou literaturu (vše vydáváme v českém jazyce) a především mezi homeopaty velmi rozšířený a osvědčený český diagnostický software HOMEO, umožňující rychlé a spolehlivé zpracování údajů o léčené osobě a vyhledání vhodného homeopatického léku.

Během přednášek posluchači získají znalosti o metodě, o účincích léků a během pracovních seminářů získají také praktické zkušenosti jak stimulovat jemnou organizační oblast člověka, vitální sílu, k dosahování celostního fyzického zdraví a duševní pohody. Jde vždy o vyhledání co nejpodobnějšího léku, similima – podle individuality pacienta.

Studiem vás budou provázet naši zkušení homeopaté, a také (s překladem do češtiny) významné osobnosti současné světové homeopatie z USA, Velké Británie, Holandska, Německa, Indie a z dalších zemí, v nichž má homeopatie dlouholetou tradici.

Studentská verze programu HOMEO je poskytována v rámci školného a obsahuje veškerou základní potřebnou literaturu. Je plně v českém jazyce a studenti ji mají zdarma k dispozici po celou dobu studia. Software je z hlediska uživatele velmi přátelský a nenáročný a významně usnadňuje proces odebírání případu a jeho analýzy včetně stanovení vhodného léku. Je rovněž významnou pomůckou pro studium neboť obsahuje i knihy o metodě a materie mediky.

Druh a stupeň vašeho předchozího vzdělání, stejně jako současné zaměstnání nebo věk, není pro přijetí rozhodující, důležitý je zájem a chuť studovat.

Organizace studia

Intenzivní jednoleté studium je koncipováno jako online – víkendové a večerní. Skládá se z přednášek a praktických seminářů.
Výuka probíhá prostřednictvím videokonferenční aplikace v živém přenosu. To umožňuje posluchačům účastnit se výuky interaktivně – pokládat dotazy, diskutovat s lektorem a s ostatními studenty. Použít lze počítač, telefon či tablet. V žádném případě se nejedná o pouštění přednášek z již pořízených záznamů. Na Homeopatické akademii můžete studovat bez omezení odkudkoliv z České republiky nebo ze zahraničí.

Přednášky probíhají 5 víkendů ročně (sobota 9–17 h, neděle 9–16 h)
20x ročně ve všední den – ve čtvrtek večer 18–21 h
Praktické semináře probíhají 1 x měsíčně ve všední den 18–21 h (od druhého pololetí)
Celkem cca 200 vyučovacích hodin za rok.

Je možné se přihlásit i na další vzdělávací akce (nejsou součástí školného):

 • Studenti, kteří se chtějí setkat osobně se svými kolegy a učiteli se mohou účastnit Letní školy , což je několikadenní přednáškový a pracovní seminář v přírodě. Osm vyučovacích hodin denně, obvykle během června nebo července.
 • Velmi oblíbené jsou také přednášky Medicínského minima s MUDr. Tomášem Lebenhartem, které probíhají jednou měsíčně od října do května ve všední dny 18–21 h online.

Celé studium vytváří pevný základ pro odbornou úroveň praxe našich absolventů.

Zakončení studia a zkoušky:

V červnu je toto studium zakončeno písemnou a následně ústní zkouškou. Písemná zkouška se skládá z testu znalostí materie mediky a z analýzy záznamu vyšetření. Studenti si tak ověří svou schopnost zvládat praktickou léčbu a úroveň nabytých vědomostí. Témata a seznam léků k ústní zkoušce obdrží studenti v předstihu. Pokud student úspěšně absolvuje zkoušku písemnou i ústní, obdrží Diplom.
Studium je však možné absolvovat i bez zkoušek, pokud si student nepřeje získat diplom.

Po ukončení Intenzivního jednoletého studia si mohou absolventi prohlubovat dále své znalosti v Pokračovacím dvouletém studiu.

Lektoři:

Studium vede zakladatel Homeopatické akademie Mgr. Jiří Čehovský (43 let praxe).

Vyučují zkušení homeopaté z České republiky: MUDr. Petr Pudil, Ing. Jan Matyáš, Marie Valášková, MUDr. Tomáš Lebenhart, a další. 2x ročně vedou přednášky lektoři ze zahraničí (přednášky jsou tlumočeny do češtiny). V minulých letech u nás přednášeli např. Dr. Malcolm z londýnské Faculty of Homoeopathy, Dr. Rajan Sankaran, Dr. Farokh Master z Indie, Dr. Philip Bailey (Anglie), Dr. Harry van der Zee a Dr. F. Kusse z Holandska, Dr. Robin Murphy, Kim Elia, Dr. Will Taylor, Dr. Roger Morrison  z USA, Dr. Massimo Mangialavori z Itálie ad., všichni nejen zkušení praktici a učitelé, ale také autoři odborných publikací.
Podrobné informace o lektorech zde.

Termíny:

Úvodní kurz se koná 28. + 29. září 2024. Další termíny naleznete v níže umístěném kalendáři, pro listování použijte šipky, přepnout si můžete též do zobrazení měsíce. Pomocí ikony +  vpravo dole si můžete termíny přidat do svého soukromého Google kalendáře.

Cena studia:

Školné na celý školní rok 2024/2025 činí 24 000 Kč (včetně 21 % DPH) při jednorázové úhradě, nebo je možné jej uhradit ve čtyřech splátkách po 6 500 Kč

Školné zahrnuje:

 • Přednášky a semináře
 • Studentskou verzi homeopatického diagnostického programu HOMEO v českém jazyce. Software obsahuje následující literaturu: Murphy: Homeopatické syntetické repertorium Kent: Homeopatická materia medika, Kent: Přednášky o homeopatické léčbě, Allen: Klíčové symptomy homeopatické materie mediky, Čehovský: Homeopatie – víc než léčba, Pudil: Homeopatická 1. pomoc
 • Slidy, zápisky či další materiály z jednotlivých přednášek, pokud jsou od lektorů k dispozici.
 • Písemné zkoušky, ústní zkoušky a vystavení diplomů

Přihlášení:

Přihlaste se pomocí formuláře na konci této stránky. E-mailem obdržíte potvrzení přijetí přihlášky a do několika dnů Vám pošleme zálohovou fakturu k zaplacení, dle Vašeho výběru buď na celé roční školné, nebo s daty jednotlivých čtvrtletních splátek. Pro platby z EU vám vystavíme fakturu v EUR, kterou uhradíte na náš eurový účet. Pro platby mimo EU nás kontaktujte, domluvíme individuálně.

Osnovy – obsah studia

Náplní Intenzivního jednoletého studia je podrobné a systematické poznání:

 1. Metodiky léčby
 2. Materie mediky (popisů jednotlivých léků a jejich účinků). Obrazy základních 50 léků, v praxi nejčastěji indikovaných
 3. Repertorizace
 4. Praktické práce a přístupu k pacientovi, sledování vývoje případu, reakcí na změny stavu atp.
 5. Řešení akutních stavů

1. Metodika, historie, filosofie

Principy homeopatie, historie homeopatie
Souvislost homeopatie s jinými léčebnými a filosofickými systémy-– buddhismem, jógou, křesťanskou gnosí, alchymií a psychoanalýzou
Definice základních pojmů
Nástroje homeopata, literatura, software
Esence léku, totalita symptomů ad.
Informační model léčby
Základy homeopatické filozofie – klasikové S. Hahneman, J. T. Kent, současní moderní autoři  Vithoulkas, Sankaran a další – jejich názory na metodiku léčby, nové poznatky
Definice nemoci a zdraví
Nemoc i léčba mají svůj původ v narušení jemných energiií, nazývaných vitální síla – přínos tohoto názoru pro praktickou léčbu
Organon léčebného umění (Dr.Hahnemann) – výklad nejdůležitějších paragrafů
Překážky v homeopatické léčbě
Paliace
Celostní a akutní předepsání – rozdíly
Akutní homeopatie – 2 části – zranění, chřipky,
Co je tzv. konstituční lék
Teorie chronické nemoci
Základy metodiky
Struktura homeopatického interview – jak vést vyšetření
Analýza vstupního vyšetření, vyhodnocení, různé přístupy a postupy
Diferenciální diagnóza, výběr léku
Podání léku a sledování vývoje případu po podání
Reakce na lék – praktické řešení hlavních dvanácti kentovských situací
Heringovy zákony léčby v teorii i praxi
Druhé předepsání; opakování léku v závislosti na vývoji případu
Strategie léčby. Reakce na lék se zohledněním vitality
Úrovně zdraví
Léky: původ léků, potence léků; různé druhy přípravy léků
Teorie miasmat
Směry, školy a metody v homeopatii

2. Materie medika:

Výklad nejdůležitějších léků materie mediky a jejich účinků:

Aconitum napellus, Apis mellifica, Argentum nitricum, Arnica montana, Arsenicum album, Aurum metallicum, Baryta carbonica, Belladona, Bellis perennis, Bryonie alba, Calcarea carbonica, Calcarea phosphorica, Calendula officinalis, Carcinosinum, Cuprum metallicum, Eupatorium perfoliatum, Ferrum phosphoricum, Ferrum metallicum, Gelsemium sempervirens, Graphites, Hepar sulfur, Hyoscyamus niger, Hypericum perforatum, Chamomilla, China officinalis, Ignatia amara, Lachesis mutus, Ledum palustre, Lycopodium clavatum, Medorrhinum, Mercurius solubilis, Natrum muriatikum, Nux Vomica, Phosphorus, Platinum metallicum, Psorinum, Pulsatilla nigricans, Rhus toxicodendron, Ruta graveolens, Sepia, Silicea, Staphysagria, Stramonium, Sulphur, Symphytum officinale, Syphylinum, Thuja occidentalis, Tuberculinum

Posluchači se též zúčastní několika přednášek zahraničních lektorů, nebo i našich lektorů se specielními a stále se obměňujícími tématy a novými méně známými léky. Vyjímáme ve stručnosti příklady témat několika přednášek zahraničních lektorů z posledních let:

Homeopatie v porodnictví a gynekologii
Homeopatie v dermatologii  a ORL
Závažné patologie  ledvin, plic a srdce léčené homeopaticky
Homeopatie v neurologii
Ramakrishnanova metoda léčby nádorových onemocnění*Postvakcinační syndromy a jejich léčba
Děti a jejich vývoj -filosofie, odebírání případů,rodinná a osobní témata
Jednotlivé skupiny rostlin – např. Ericacae, Liliacae
Skupiny živočišných léků – např. Ryby, Hadi, Pavouci
Skupiny léků z kovů atd.

3. Repertorizace

Vznik repertoria
Struktura repertoria, užití
Druhy repertorií, rozdíly
Hierarchie symptomů
Intenzita symptomů
Výskyt stejného nebo podobného symptomu v různých kapitolách
Výklad jednotlivých kapitol
Výklad pojmů a příklady, řeč repertoria
Různé způsoby repertorizace
Počítačová repertorizace – její možnosti, přínos, úskalí
Vyhodnocení výsledků repertorizace a jeho použití při zpracování případu
Analýza, zpracování a vyhodnocení případů

Vlastní výuku provádíme s pomocí Homeopatického syntetického repertoria od Dr. Robina Murphyho, které je též součástí softwaru HOMEO, který každý student obdrží (vše v českém jazyce)

4. Praktická cvičení

Již od 2. pololetí Intenzivního jednoletého studia se posluchači účastní praktických cvičení – seminářů.
Získávání praktických zkušeností v práci s léčenou osobou je velmi důležitou součástí studia homeopatie. Posluchač se naučí samostatně odebrat případ, zpracovat analýzu, navrhnout nejvhodnější lék a sledovat další vývoj případu.

Program úvodního víkendu Intenzivního jednoletého studia:

 • Teorie chronické nemoci. Konstituční lék a léčba podle souhrnu mentálních, generálních a fyzických symptomů
 • Homeopatické léky – druhy, příprava, potence (ředění), způsoby užití
 • Materia medika: Vznik, struktura, užití. Výklad často používaných léků: Sulphur, Lachesis mutus,  Argentum nitricum, Aconitum napellus, Pulsatilla
 • Úvod do repertoria: Základní pojmy, definice tématu, symptomy – hierarchizace. Členění repertoria
 • Základy diagnostiky a práce s klientem. Odebrání případu – struktura vedení homeopatického interview, práce s dotazníkem
 • Analýza vstupního pohovoru a první předepsání léku
 • Podrobné programy jednotlivých kurzů mají posluchači k dispozici v sekci „Pro studenty“. Přístupové heslo obdrží noví studenti po úhradě školného.

Přihláška ke studiu:

Aktuality

18.4.2024 - Termíny na školní rok 2024/25 jsou již vypsány.
20.2.2024 - Letní škola 2024 s Dr. Kavitou Chandakovou na Seči. Informace zde.
12.2.2024 - V březnu bude přednášet Dr Russell Malcolm na téma Homeopatie a imunita. Info zde.
Více aktualit »

Doporučení

Pracuji ve zdravotnictví a před několika roky jsem si chtěla rozšířit „obzory“. Napadlo mě, že bych se mohla trochu víc do hloubky seznámit s homeopatií. V časopise Meduňka jsem našla inzerát, že se otevírá další ročník Homeopatické akademie, přihlásila jsem se …a do mého života vstoupilo něco úplně nového, homeopatii jsem propadla. Každý měsíc jsem se těšila na víkend, ve kterém probíhala výuka zkušenými učiteli nejen z Čech, ale i ze zahraničí. Velmi přínosné bylo, že při studiu byl kladen důraz nejen na teorii, ale i na praxi, jednak formou video ukázek odběrů případů a jednak na prázdninových Letních školách i možností shlédnout „naživo“ naše vyučující při rozhovoru s pacienty. Atmosféra ve škole byla velmi vstřícná, od samého začátku jsme byli vnímáni jako (budoucí) kolegové našich vyučujících. Velkou výhodou byla i snadná dostupnost kvalitních studijních materiálů v českém jazyce. Vstup na Homeopatickou akademii byl jedním z mých nejlepších životních rozhodnutí.

Jitka Vaníčková

Další doporučení »