Důvody proč studovat Homeopatickou akademii

1. Výuka

Zájemce si může dle úrovně svých znalostí vybrat ze tří studijních programů. Homeopatická akademie nabízí tři navazující, ale oddělené stupně vzdělávání:

Výuka probíhá online přes videokonfernční aplikaci o víkendech nebo ve všední dny večer. Některé semináře se konají osobně (např.letní školy). Učební program je strukturován na základě standardů běžných na homeopatických školách v Anglii, USA, Německu nebo v Kanadě. Posluchači se vzdělávají nejen teoreticky, ale účastní se i praktických seminářů a supervizí, kde řeší konkrétní – i živé případy. Po ukončení studia a po složení závěrečné písemné a ústní zkoušky získávají absolventi po ukončení každého stupně vzdělání Diplom, dosvědčující, že po stránce  teoretické i praktické zvládli přednášenou látku. Zkoušky na Homeopatické akademii však nejsou povinné a zájemci mohou celé studium absolvovat bez zkoušek.
Odborné standardy homeopatického vzdělávání i zkoušek jsou garantovány Homeopatickou společností, z.s.

2. Cílem studia je zvládnout umění jak navracet zdraví

V průběhu studia  se studenti učí, jak navracet zdraví svým  pacientům, klientům, blízkým v rodině, přátelům a především sobě samému. Jak zlepšit a vyléčit zejména dlouhodobé chronické potíže, odolávající běžné léčbě. Jak stimulovat homeopatiky jemnou spirituální organizační sféru člověka, vitální sílu, a vracet tak organizmu harmonii. Studium je strukturováno tak, aby studenti mohli již brzy po zahájení studia své poznatky prakticky uplatnit v profesionální lékařské, lékárnické nebo poradenské praxi, při sebeléčení, v rodině, nebo mezi přáteli. Není požadován žádný předchozí stupeň či obor vzdělání. Studium je otevřeno všem zájemcům s hlubším zájmem o věc.

3. Komplexní program cesty ke zdraví

K dosažení základního cíle, navrácení zdraví, nabízí Homeopatická akademie komplexní program cesty ke zdraví. Zahrnuje a) zvládnutí klasických homeopatických metod, b) nových homeopatických metod, jako je např. autopatie, c) podporu pozitivního rozvoje osobnosti s informacemi o zdravém způsobu života a odstraňování zábran v homeopatické léčbě, ad.

4. Učitelé

Učitelé Homeopatické akademie, s nimiž se studenti setkávají na pravidelných seminářích a přednáškách, jsou naši známí a zkušení homeopaté a také osobnosti, lékaři i profesionální homeopaté (léčitelé) z Anglie, USA, Německa, Holandska, Indie a dalších zemí, představující současnou špičku ve světové homeopatii. Mnozí z nich jsou autoři mezinárodně rozšířených odborných publikací. Všichni mají praxi ve výuce homeopatie na zahraničních školách.

Přednáška Dr. Robina Murphyho na Homeopatické akademii

Ředitelem Homeopatické akademie je Mgr. Jiří Čehovský, jeden ze zakladatelů homeopatie v ČR, bývalý dlouholetý předseda Homeopatické společnosti.  Široce známé jsou jeho knihy o homeopatii (např. Homeopatie – víc než léčba) a autopatii, které vyšly nejen u nás, ale i v Německu, USA, Polsku a Velké Británii. Publikoval desítky článků v českých i zahraničních časopisech. Je spoluautorem homeopatického diagnostického programu HOMEO. MUDr. Petr Pudil, zkušený  lékař, pediatr,  praktikující 30 let klasickou homeopatii, znalec obrazů léků i metod, jak léky používat. Je autorem několika publikací – např.Homeopatická první pomoc. Marie Valášková je učitelka homeopatie s dvacetiletou praxí, autorka mnoha článků o homeopatii, publikovaných v časopisu Meduňka a na Homeopatie.cz. Vedle své homeopatické praxe působí jako fyzioterapeutka. Ing. Jan Matyáš je učitelem homeopatie s dvacetiletou terapeutickou praxí, je spoluautorem softwaru HOMEO, pro svůj vysoký kredit v homeopatické komunitě pracuje nyní také jako předseda Homeopatické společnosti, která sdružuje jak homeopaty, tak i jejich klienty a pacienty a vystupuje na ochranu jejich zájmů. MUDr. Tomáš Lebenhart  je známý jako zasvěcený a věcný kritik nedostatků současného zdravotnického systému. Celostní lékař, homeopat. Jako pediatr detailně prozkoumal zdravotní problematiku naší populace a používá  homeopatii, ale také autopatii, ajurvédu, prvky zdravého životního stylu ad., o čemž napsal známé knihy Svlékl jsem bílý plášť, Bez pláště a Příběhy nejen z ordinace. Podrobněji o lektorech zde.

5. Literatura a další profesionální pomůcky a potřeby

Homeopatická akademie je spojena historicky i personálně s nakladatelstvím Alternativa, vydavatelem odborné homeopatické literatury. Svou první homeopatickou publikaci vydala Alternativa již v roce 1990. Posluchači Homeopatické akademie jsou tedy zásobeni veškerou potřebnou profesionální literaturou a učebnicemi, která je celosvětově  standardní výbavou homeopatů. Jde zejména o materie mediky, repertoria a knihy o metodě. Naši studenti mají tuto odbornou literaturu k dispozici v kvalitních překladech do českého jazyka, provedených jazykovými odborníky a homeopaty. Navíc mají možnost se setkávat na seminářích přímo s autory některých těchto knih.
Všichni posluchači dostávají zdarma (v rámci školného) k osobnímu užívání studentskou verzi homeopatického diagnostického softwaru HOMEO, umožňující rychlé zpracování údajů o případu, jejich analýzu a návrh vhodných léků. Program je uživatelsky přátelský s intuitivním ovládáním a je plně v českém jazyce. Obsahuje veškerou základní literaturu v elektronické podobě. Umění homeopatie je znalost, jak správně používat odbornou homeopatickou literaturu, jak s ní pracovat, a to bez zbytečného biflování textů.  V posledních destiletích dobrá výuka, studium a praxe  bez kvalitního softwaru nejsou možné ani myslitelné.

6. Tradice

Homeopatická akademie byla založena v roce 1996 (tehdy pod názvem Škola klasické homeopatie), a to na základě zkušeností s organizací kurzů londýnské lékařské Faculty of Homoeopathy, které pořádala Alternativa v Praze již od roku 1993, a to zpočátku jen pro lékaře. Od té doby dodnes prošlo jejími kurzy více než tisíc studentů, uplatňujících své znalosti v ordinacích, poradnách a při léčení sebe sama a svých blízkých. Každý rok byl otevřen nový první ročník.

7. Technické a organizační zázemí

Přednášky a semináře se konají  od roku 2020 online přes videokonferneční aplikaci umožňující rovněž interaktivní vztah, diskusi mezi studenty a přednášejícími.  Účast posluchačů na seminářích a přednáškách probíhající přes počítač, chytrý telefon nebo tablet je technicky zajištěna a ze strany studenta nevyžaduje online výuka žádné zvláštní znalosti ani aktivity. Systém výuky a jeho technická podpora jsou již dobře zaběhnuty a mají tradici.

8. Další  vzdělávání pro absolventy

Jako ve všech oborech lidské činnosti je i v homeopatii třeba se neustále vzdělávat, zdokonalovat a získávat nové poznatky.  Studenti mají možnost po absolvování dvouletého pokračovacího studia pokračovat v mezinárodním programu Advanced Studies Program in Homeopaty Prague (ASPHP) který je složen zejména z přednášek zahraničních lektorů, z letních škol a supervizí. Tím si mohou neustále doplňovat své homeopatické vzdělání o nové poznatky. Mohou zde také diskutovat s kolegy a učiteli o svých zkušenostech. Zůstávají tak stále v kontaktu s děním v české i světové homeopatii, a také s vydáváním nejnovějších odborných publikací v češtině.

9. Náročnost studia

Ke studiu na Homeopatické akademii není vyžadováno předchozí specifické vzdělání či speciální schopnosti. Všechny potřebné informace a znalosti student získá v průběhu studia. Studenti se mohou pro rozšíření svých znalostí též přihlásit do kurzu tzv. medicínského minima pro nelékaře. V neposlední řadě se na seminářích a přednáškách Homeopatické akademie potkává široký okruh lidí s obdobnými zájmy a podobným viděním světa, což vytváří dobrou a přátelskou pracovní atmosféru. Setkávají se zde lékaři  a lékárníci, právníci a studenti univerzit, ženy v domácnosti, podnikatelé, milovníci zdravého životního stylu… lidé z nejrůznějších oblastí společenského spektra, které spojuje zájem o homeopatii. Práce s objemnými knihami či počítačovým programem nepředpokládá úmorné memorování textů. Účelem studia je naučit se v těchto knížkách nebo softwaru orientovat a nalézat to, co právě homeopat potřebuje, stejně jako naučit se číst v člověku.

 

Aktuality

2.5.2024 - Zveme všechny zájemce na květnovou online přednášku Informace a přihlášky zde
25.4.2024 - Termíny Medicínské minimum s MUDr.Lebenhartem školní rok 2024/25
18.4.2024 - Termíny na školní rok 2024/25 jsou již vypsány.
Více aktualit »

Doporučení

Nikdy není pozdě. Moje děti byly malé a nemocné, velmi často nemocné. Potkala jsem se s homeopatií. Děti se po zásahu skvělého homeopata zázračně daly do pořádku. Byly zdravé a veselé a já byla šťastná a veselá s nimi. Chtěla jsem vědět víc o homeopatii, přijít tomu na kloub. Po letech samostudia se mi naskytla možnost studovat na Homeopatické akademii pana Mgr. Čehovského a přihlásila jsem se. Úspěšně jsem absolvovala náročné, ale velmi zajímavé a obohacující studium, okořeněné rozmanitými přednáškami našich i světových homeopatů. Začala jsem pomáhat i ostatním lidem, kteří mě vyhledají, najít správou cestu k uzdravení. Dál už musí jít sami.

Přeji hezký den se sluncem

Eva Rebendová

Další doporučení »