Obsah studia

Studium celostní homeopatie je koncipováno jako tříleté – víkendové

Vyučována je metoda léčby, obrazy jednotlivých homeopatických léků, znalost používání odborné homeopatické literatury (materie mediky, repertoria), na seminářích a přednáškách jsou rozebírány videozáznamy vyšetření a kontrolních vyšetření vyléčených případů alergií, astmatu, chronických migrén, ekzémů, atd. Hlavní pozornost je zaměřena na techniky vyhledání celostního léku, tzv. léku konstitučního, který má schopnost stimulovat vitální sílu a vyléčit tak u daného jedince nejrůznější chronické problémy a zároveň posílit jeho obranný systém pro budoucnost. Důležitou součástí výuky je metoda a filosofie léčby. Výuka je názorná i s použitím  videozáznamů vyšetření a kontrol homeopaticky vyléčených tzv. chronických nemocí. Studium je pečlivě strukturováno, studenti mohou již v průběhu studia s úspěchem používat své znalosti v praxi. Každý student je vybaven odbornými učebnicemi i diagnostickou odbornou literaturou. Studium je zakončeno písemnou a ústní zkouškou a absolventi obdrží potvrzení o absolutoriu. Druh a stupeň vašeho předchozího vzdělání, stejně jako současné zaměstnání, není pro přijetí do kurzu rozhodující. Důležitý je hluboký zájem a chuť studovat.

Výuka je rozdělena na tyto základní oblasti:

 1. Metodika léčby, filosofie, historie
 2. Materia medika (studium obrazů homeopatických léků)
 3. Repertorium
 4. Praktická cvičení

1. Metodika, historie, filosofie

Historie homeopatie; definice základních pojmů; směry, školy a metody v homeopatii; co je konstituční lék a léčba podle souhrnu mentálních, generálních a fyzických symptomů; teorie chronické konstituční nemoci; léčba chronických nemocí s ukázkami případů na videu; léčba akutních nemocí; teorie miasmat; základy metodiky léčby; struktura homeopatického interview – jak vést vyšetření; vyhodnocení vyšetření; výběr léku – různé přístupy a postupy, potence léku; různé druhy přípravy léků, podání léku; sledování vývoje případu po podání léku a praktické řešení hlavních dvanácti kentovských situací  – praktické příklady; 2. předepsání; opakování léku v závislosti na vývoji případu; homeopatická filozofie – klasikové S. Hahnemann: Organon, J. T. Kent, současní moderní autoři – G. Vithoulkas, Sankaran a další – jejich názory na metodiku léčby; Heringovy zákony léčby v teorii i praxi; homeopatická filozofie – nemoc i léčba mají svůj původ v narušení jemných energiií, nazývaných vitální síla – přínos tohoto názoru pro praktickou léčbu; souvislost homeopatie s jinými systémy – buddhismem, jógou, křesťanskou gnosí, alchymií a psychoanalýzou; nové poznatky v homeopatii; medicínské minimum pro nelékaře

2. Materie medika:

Výklad nejdůležitějších léků materie mediky a jejich účinků; polychresty, malé léky, nové léky, provingy léků. V 1. ročníku jsou probrány všechny základní a nejdůležitější léky. Ve 2. ročníku je výuka soustředěna na zvládnutí i tzv. malých léků, event. i nových léků.

Seznam přednášených léků v 1. ročníku:

 • Aconitum napellus
 • Apis mellifica
 • Argentum nitricum
 • Arnica montana
 • Arsenicum album
 • Aurum metallicum
 • Baryta carbonica
 • Belladona
 • Bellis perennis
 • Calcarea carbonica
 • Calcarea phosphorica
 • Calendula officinalis
 • Carcinosinum
 • Cuprum metallicum
 • Ferrum metallicum
 • Graphites
 • Hepar sulfur
 • Hyoscyamus niger
 • Hypericum perforatum
 • Chamomilla
 • China officinalis
 • Ignatia amara
 • Lachesis mutus
 • Ledum palustre
 • Lycopodium clavatum
 • Medorrhinum
 • Mercurius solubilis
 • Natrum muriatikum
 • Nux Vomica
 • Phosphorus
 • Psorinum
 • Pulsatilla nigricans
 • Rhus toxicodendron
 • Ruta graveolens
 • Sepia
 • Silicea
 • Staphysagria
 • Stramonium
 • Sulphur
 • Symphytum officinale
 • Syphylinum
 • Thuja occidentalis
 • Tuberculinum

Seznam přednášených léků ve 2. ročníku:

 • Actea spicata
 • Aesculus hippocastanum
 • Agaricus muscarius
 • Agnus castus
 • Allium cepa
 • Alumina
 • Ambra grisea
 • Anacardium orientale
 • Anhalonium lewinii
 • Antimonium crudum
 • Antimonium tartaricum
 • Bryonia alba
 • Bufo rana
 • Calcarea sulphurica
 • Cannabis indica
 • Cantharis vesicatoria
 • Capsicum annuum
 • Carbo vegetabilis
 • Caulophyllum
 • Causticum
 • Cimicifuga = Actea racemosa
 • Cobalt
 • Cocculus indicus
 • Coffea cruda
 • Colocynthis
 • Conium maculatum
 • Crotallus horridus
 • Drosera rotindifolia
 • Gelsemium sempervirens
 • Hydrogenium
 • Ipecacuanha
 • Kalium carbonicum
 • Lac caninum
 • Lac humanum
 • Magnesia carbonica
 • Manganum
 • Mezereum
 • Millefolium
 • Murex
 • Natrum sulphuricum
 • Opium
 • Placenta
 • Platinum metallicum
 • Plumbum metallicum
 • Sabina
 • Saccharum officinale
 • Tarentula hispanica
 • Tilia europea
 • Trilium pendulum
 • Urtica urens
 • Vanadium
 • Veratrum album
 • Viburnum
 • Zincum metallicum

Seznam přednášených léků ve 3. ročníku:

 • Berberis vulgaris
 • Calcarea fluorica
 • Caulophyllum
 • Cimicifuga
 • Dulcamara
 • Glonoinum
 • Helleborus niger
 • Chelidonium majus
 • Iodum
 • Naja
 • Natrum carbonicum
 • Nitricum acidum
 • Petroleum
 • Phosphoricum acidum
 • Spigelia
 • Spongia

Ve 3. ročníku však navštěvují studenti zejména přednášky zahraničních lektorů, nebo i našich lektorů se specielními a stále se obměňujícími tématy, a novými málo známými léky.

Vyjímáme ve stručnosti příklady témat několika přednášek zahraničních lektorů z posledních let:

Jednotlivé čeledi rostlin – např. Ericacae, Liliacae
Skupiny živočišných léků – např. Ryby, Hadi, Pavouci
Skupiny léků z kovů
Natriové, magneziové ad. soli
Homeopatie v porodnictví
Homeopatie v dermatologii
Strategie odebírání případu a metody analýzy
Ramakrishnanova metoda léčby nádorových onemocnění
Postvakcinační syndromy a jejich léčba
Nosody, Sarkody, Orgánové léky
Obrazy léků,vyrobených z mlék- např.Lac felinum, Lac delphinum, Lac Leoninum, Lac equis, Lac defloratum and Lac caninum

Tyto společné přednášky stále navštěvuje i většina našich absolventů

Ve 3. ročníku klademe důraz zejména na praktickou stránku homeopatie. Studenti navštěvují více praktických seminářů

3. Repertorium

Vznik; struktura; druhy repertorií, užití; výklad jednotlivých kapitol; výklad pojmů a příklady; různé způsoby repertorizace; repertorizace na archu, počítačová repertorizace (ukázky různých homeopatických softwarů, rozdíly, jejich možnosti, přínos atd.) vyhodnocení výsledků repertorizace a jeho použití při zpracování případu, různé strategie při užití repertoria

Vlastní výuku provádíme s pomocí Homeopatického syntetického repertoria od Dr. Robina Murphyho

4. Praktická cvičení

Od 2. ročníku se studenti účastní praktických cvičení – seminářů

Získávání praktických zkušeností v práci s léčenou osobou je velmi důležitou součástí studia homeopatie. Posluchač se naučí samostatně odebrat případ, zpracovat analýzu, navrhnout nejvhodnější lék a sledovat  další vývoj případu.

 

 

Orientačně program prvních dvou kurzů 1. ročníku:

l. víkend

Úvod: Homeopatie – historie, definice základních pojmů. Co je konstituční lék a léčba podle souhrnu mentálních, generálních a fyzických symptomů. Teorie chronické konstituční nemoci. Kdo byl Samuel Hahnemann. Nástroje pro homeopatickou léčbu, úvod: Materia medica (různé druhy), Repertorium. (Kent, Boericke, Phatak, Murphy knižní i počítačová forma), knihy o metodě: Hahnemannův Organon, Kentovy Přednášky o homeopatické léčbě, Rychlý kurz homeopatie Hubbard Wrighteové a Čehovského Homeopatie – víc než léčba.

Materia medika obecně, metoda studia. Podrobný výklad léků: Staphisagria, Phosphorus, Lachesis mutus, Pulsatilla, Argentum nitricum. Různé pohledy různých materií medik a poznatky z praxe, ukázky vyléčených případů na videu.

Základy homeopatické filozofie a metodiky léčby. Homeopatický dotazník – jak vést vstupní vyšetření.

2. víkend

Vyhodnocení odebrání případu a výběr léku. Potence léku. Kontrolní konzultace. Jak sledovat případ. Heringovy zákony léčby v teorii i praxi. Homeopatická filozofie – nemoc i léčba mají svůj původ uvnitř – přínos tohoto názoru pro praktickou léčbu. Souvislost s jinými systémy – buddhismem, jógou, křesťanskou gnosí, alchymií a psychoanalýzou, názory E. Swedenborga , R.. Sheldrakea. Frekvenční model léčby.

Materia medica: Nux vomica, Lycopodium, Sepia, Arsenicum album, Mercurius, Natrum muriaticum. Různé úhly pohledu různých autorů a poznatky z praxe. Ukázky případů na videu a jejich analýza.

Úvodní repertorizační kurz. Murphyho Repertorium – struktura, užití, jednotlivé kapitoly, výklad pojmů a příklady prakt. použití.

Další informace najdete v sekci Organizace studia.

Aktuality

28.12.2018 - Děkujeme za všechna milá vánoční přání a posíláme též všem našim studentům a absolventům vánoční ... číst více
15.10.2018 - V  lednu 2019 k nám zavítá známý italský homeopat Dr. Massimo Mangialavori. Rezervujte si čas ... číst více
26.9.2018 - Nový 1.ročník – ještě je možné se přihlásit, event. přijít 27. 10. na druhý kurz, ... číst více
Více aktualit »

Doporučení

Studium na akademii se mi líbilo a hodně mi dalo. Přístup vyučujících byl profesionální, učební program zajímavý i zábavný. Díky studiu jsem se seznámila se spoustou zajímavých lidí, poznala jsem nový rozměr duchovní reality a našla cestu k pochopení sebe sama a získala mnohé užitečné vědomosti, které dnes zúročuji.

Děkuji všem skvělým vyučujícím!

Katy Amal Ilgnerová

Další doporučení »