Obsah studia

Studium celostní homeopatie je koncipováno jako tříleté víkendové a je možno je absolvovat  v přímém přenosu online, vybrané přednášky i osobně

Podrobné informace pro první ročník 2023/24 naleznete ke stažení zde.

Vyučována je metoda léčby, obrazy – popisy jednotlivých homeopatických léků, znalost používání odborné homeopatické literatury (materie mediky, repertoria ad), na seminářích a přednáškách jsou rozebírány písemné nebo videozáznamy vyšetření a kontrolních vyšetření vyléčených případů alergií, astmatu, chronických migrén, ekzémů ad. Hlavní pozornost je zaměřena na techniky vyhledání celostního léku, tzv. léku konstitučního, který má schopnost stimulovat vitální sílu a vyléčit tak u daného jedince nejrůznější chronické problémy a zároveň posílit jeho obranný systém pro budoucnost. Důležitou součástí výuky je metoda a filosofie léčby. Výuka je názorná i s použitím  videozáznamů vyšetření a kontrol homeopaticky vyléčených tzv. chronických nemocí. Studium je pečlivě strukturováno, studenti mohou již v průběhu studia s úspěchem používat své znalosti v praxi. Vyučována je i akutní homeopatie a homeopatická první pomoc. Během 3 let je několik přednášek nebo seminářů věnováno i základní orientaci v souvisejících oborech a oblastech: Např. ayurvéda (MUDr. T.Lebenhart), zdravá výživa (prof. A. Strunecká) ap. K dispozici je velké množství odborné homeopatické literatury buď v knižní formě nebo ve formě homeopatického diagnostického softwaru HOMEO. Studentskou vezi programu obdrží student 1. ročníku zdarma po uhrazení školného. Více naleznete v informacích pro 1. ročník – odkaz viz výše. Veškeré učebnice i software jsou v českém jazyce.  Studium je zakončeno dobrovolnou písemnou a ústní zkouškou a úspěšní absolventi obdrží diplom Homeopatické akademie. Druh a stupeň vašeho předchozího vzdělání, stejně jako zaměstnání nebo věk není pro přijetí ke studiu rozhodující. Důležitý je hluboký zájem a chuť se učit a poznávat.

Výuka je rozdělena na tyto základní oblasti:

 1. Metodika léčby, filosofie, historie
 2. Materia medika (studium obrazů homeopatických léků)
 3. Repertorium
 4. Praktická cvičení

1. Metodika, historie, filosofie

Historie homeopatie; definice základních pojmů; směry, školy a metody v homeopatii; co je konstituční lék a léčba podle souhrnu mentálních, generálních a fyzických symptomů; teorie chronické konstituční nemoci; léčba chronických nemocí s ukázkami případů na videu; léčba akutních nemocí; teorie miasmat; základy metodiky léčby; struktura homeopatického interview – jak vést vyšetření; vyhodnocení vyšetření; výběr léku – různé přístupy a postupy, potence léku; různé druhy přípravy léků, podání léku; sledování vývoje případu po podání léku a praktické řešení hlavních dvanácti kentovských situací  – praktické příklady; 2. předepsání; opakování léku v závislosti na vývoji případu; homeopatická filozofie – klasikové S. Hahnemann: Organon, J. T. Kent, současní moderní autoři – G. Vithoulkas, Sankaran a další – jejich názory na metodiku léčby; Heringovy zákony léčby v teorii i praxi; homeopatická filozofie – nemoc i léčba mají svůj původ v narušení jemných energiií, nazývaných vitální síla – přínos tohoto názoru pro praktickou léčbu; souvislost homeopatie s jinými systémy – buddhismem, jógou, křesťanskou gnosí, alchymií a psychoanalýzou; nové poznatky v homeopatii; medicínské minimum pro nelékaře

2. Materie medika:

Výklad nejdůležitějších léků materie mediky a jejich účinků; polychresty, malé léky, nové léky, provingy léků. V 1. ročníku jsou probrány všechny základní a nejdůležitější léky. Ve 2. ročníku je výuka soustředěna na zvládnutí i tzv. malých léků, event. i nových léků.

Seznam přednášených léků v 1. ročníku:

 • Aconitum napellus
 • Apis mellifica
 • Argentum nitricum
 • Arnica montana
 • Arsenicum album
 • Aurum metallicum
 • Baryta carbonica
 • Belladona
 • Bellis perennis
 • Calcarea carbonica
 • Calcarea phosphorica
 • Calendula officinalis
 • Carcinosinum
 • Cuprum metallicum
 • Ferrum metallicum
 • Graphites
 • Hepar sulfur
 • Hyoscyamus niger
 • Hypericum perforatum
 • Chamomilla
 • China officinalis
 • Ignatia amara
 • Lachesis mutus
 • Ledum palustre
 • Lycopodium clavatum
 • Medorrhinum
 • Mercurius solubilis
 • Natrum muriatikum
 • Nux Vomica
 • Phosphorus
 • Platinum metallicum
 • Psorinum
 • Pulsatilla nigricans
 • Rhus toxicodendron
 • Ruta graveolens
 • Sepia
 • Silicea
 • Staphysagria
 • Stramonium
 • Sulphur
 • Symphytum officinale
 • Syphylinum
 • Thuja occidentalis
 • Tuberculinum

Seznam přednášených léků ve 2. ročníku:

 • Actea spicata
 • Aesculus hippocastanum
 • Agaricus muscarius
 • Agnus castus
 • Allium cepa
 • Alumina
 • Ambra grisea
 • Anacardium orientale
 • Anhalonium lewinii
 • Antimonium crudum
 • Antimonium tartaricum
 • Bryonia alba
 • Bufo rana
 • Calcarea sulphurica
 • Cannabis indica
 • Cantharis vesicatoria
 • Capsicum annuum
 • Carbo vegetabilis
 • Caulophyllum
 • Causticum
 • Cimicifuga = Actea racemosa
 • Cobalt
 • Cocculus indicus
 • Coffea cruda
 • Colocynthis
 • Conium maculatum
 • Crotallus horridus
 • Drosera rotindifolia
 • Gelsemium sempervirens
 • Hydrogenium
 • Ipecacuanha
 • Kalium carbonicum
 • Lac caninum
 • Lac humanum
 • Magnesia carbonica
 • Manganum
 • Mezereum
 • Millefolium
 • Murex
 • Natrum sulphuricum
 • Opium
 • Placenta
 • Plumbum metallicum
 • Sabina
 • Saccharum officinale
 • Tarentula hispanica
 • Tilia europea
 • Trilium pendulum
 • Urtica urens
 • Vanadium
 • Veratrum album
 • Viburnum
 • Zincum metallicum

Seznam přednášených léků ve 3. ročníku:

 • Berberis vulgaris
 • Calcarea fluorica
 • Caulophyllum
 • Cimicifuga
 • Dulcamara
 • Glonoinum
 • Helleborus niger
 • Chelidonium majus
 • Iodum
 • Naja
 • Natrum carbonicum
 • Nitricum acidum
 • Petroleum
 • Phosphoricum acidum
 • Spigelia
 • Spongia

Ve 3. ročníku však navštěvují studenti zejména přednášky zahraničních lektorů, nebo i našich lektorů se specielními a stále se obměňujícími tématy, a novými málo známými léky.

Vyjímáme ve stručnosti příklady témat několika přednášek zahraničních lektorů z posledních let:

Jednotlivé čeledi rostlin – např. Ericacae, Liliacae
Skupiny živočišných léků – např. Ryby, Hadi, Pavouci
Skupiny léků z kovů
Natriové, magneziové ad. soli
Homeopatie v porodnictví
Homeopatie v dermatologii
Homeopatie v ORL
Závažné patologie  ledvin, plic a srdce léčené homeopaticky
Homeopatie v neurologii
Strategie odebírání případu a metody analýzy
Ramakrishnanova metoda léčby nádorových onemocnění
Postvakcinační syndromy a jejich léčba
Nosody, Sarkody, Orgánové léky
Obrazy léků,vyrobených z mlék- např.Lac felinum, Lac delphinum, Lac Leoninum, Lac equis, Lac defloratum and Lac caninum
Trauma jako příčina chronických problémů
Homeopatická celostní léčba emocí – strach, úzkost, deprese, fobie ap
Děti a jejich vývoj -filosofie, odebírání případů,rodinná a osobní témata, říše,rody, stádia
Nemoci pohybového aparátu

Tyto společné přednášky stále navštěvuje i většina našich absolventů

Ve 3. ročníku klademe důraz zejména na praktickou stránku homeopatie. Součástí 3.ročníku jsou také praktické semináře a zejména supervize v menších skupinách

3. Repertorium

Vznik; struktura; druhy repertorií, užití; výklad jednotlivých kapitol; výklad pojmů a příklady; různé způsoby repertorizace; počítačová repertorizace (ukázky různých homeopatických softwarů, rozdíly, jejich možnosti, přínos atd.) vyhodnocení výsledků repertorizace a jeho použití při zpracování případu, různé strategie při užití repertoria

Vlastní výuku provádíme s pomocí Homeopatického syntetického repertoria od Dr. Robina Murphyho, které je též součástí softwaru HOMEO, který každý student obdrží (vše v českém jazyce)

4. Praktická cvičení

Od 2. pololetí 1. ročníku se studenti mohou účastnit praktických cvičení – seminářů

Získávání praktických zkušeností v práci s léčenou osobou je velmi důležitou součástí studia homeopatie. Posluchač se naučí samostatně odebrat případ, zpracovat analýzu, navrhnout nejvhodnější lék a sledovat  další vývoj případu.

Orientačně program prvních dvou kurzů 1. ročníku:

l. víkend

 • Úvod do studia, principy homeopatie, historie, souvislosti, definice základních pojmů
 • Základy homeopatické filosofie – Samuel Hahnemann, J. T. Kent
 • Definice nemoci a zdraví
 • Souvislost homeopatie s jinými léčebnými a filosofickými systémy
 • Informační model léčby
 • Nástroje homeopata, literatura, software
 • Teorie chronické nemoci. Konstituční lék a léčba podle souhrnu mentálních, generálních a fyzických symptomů
 • Homeopatické léky – druhy, příprava, potence (ředění), způsoby užití
 • Materia medika: Vznik, struktura, užití. Výklad často používaných léků: Sulphur, Lachesis mutus,  Argentum nitricum, Aconitum napellus, Pulsatilla
 • Úvod do repertoria: Základní pojmy, definice tématu, symptomy – hierarchizace. Členění repertoria
 • Základy diagnostiky a práce s klientem. Odebrání případu – struktura vedení homeopatického interview, práce s dotazníkem
 • Analýza vstupního pohovoru a první předepsání léku

2. víkend

 • Vyhodnocení odebrání případu a výběr léku. Potence léku. Kontrolní konzultace. Jak sledovat případ.
 • Heringovy zákony léčby v teorii i praxi. Homeopatická filozofie – nemoc i léčba mají svůj původ uvnitř – přínos tohoto názoru pro praktickou léčbu. Souvislost s jinými systémy – buddhismem, jógou, křesťanskou gnosí, alchymií a psychoanalýzou, názory E. Swedenborga , R.. Sheldrakea. Frekvenční model léčby.
 • Materia medica: Nux vomica, Lycopodium, Sepia, Arsenicum album, Mercurius, Natrum muriaticum. Různé úhly pohledu různých autorů a poznatky z praxe. Ukázky případů na videu a jejich analýza.
 • Úvodní repertorizační kurz. Murphyho Repertorium (v knižní a elektronické verzi) – struktura, užití, jednotlivé kapitoly, výklad pojmů a příklady praktického použití.

Podrobné programy jednotlivých kurzů mají posluchači k dispozici v sekci „Pro studenty“. Přístupové heslo obdrží studenti na prvním kurzu.

Další informace najdete v sekci Organizace studia.

Aktuality

20.2.2024 - Letní škola 2024 s Dr. Kavitou Chandakovou na Seči. Informace zde.
12.2.2024 - V březnu bude přednášet Dr Russell Malcolm na téma Homeopatie a imunita. Info zde.
28.12.2023 - Kurz akutní homeopatie 2024 začíná již v lednu. Přihlášky a informace zde
Více aktualit »

Doporučení

Nikdy není pozdě. Moje děti byly malé a nemocné, velmi často nemocné. Potkala jsem se s homeopatií. Děti se po zásahu skvělého homeopata zázračně daly do pořádku. Byly zdravé a veselé a já byla šťastná a veselá s nimi. Chtěla jsem vědět víc o homeopatii, přijít tomu na kloub. Po letech samostudia se mi naskytla možnost studovat na Homeopatické akademii pana Mgr. Čehovského a přihlásila jsem se. Úspěšně jsem absolvovala náročné, ale velmi zajímavé a obohacující studium, okořeněné rozmanitými přednáškami našich i světových homeopatů. Začala jsem pomáhat i ostatním lidem, kteří mě vyhledají, najít správou cestu k uzdravení. Dál už musí jít sami.

Přeji hezký den se sluncem

Eva Rebendová

Další doporučení »