Obsah studia

Studium celostní homeopatie je koncipováno jako tříleté víkendové a je možno je absolvovat osobně nebo v přímém přenosu online

Podrobné informace pro příští první ročník 2021/22 naleznete ke stažení zde.

Vyučována je metoda léčby, obrazy – popisy jednotlivých homeopatických léků, znalost používání odborné homeopatické literatury (materie mediky, repertoria ad), na seminářích a přednáškách jsou rozebírány písemné nebo videozáznamy vyšetření a kontrolních vyšetření vyléčených případů alergií, astmatu, chronických migrén, ekzémů ad. Hlavní pozornost je zaměřena na techniky vyhledání celostního léku, tzv. léku konstitučního, který má schopnost stimulovat vitální sílu a vyléčit tak u daného jedince nejrůznější chronické problémy a zároveň posílit jeho obranný systém pro budoucnost. Důležitou součástí výuky je metoda a filosofie léčby. Výuka je názorná i s použitím  videozáznamů vyšetření a kontrol homeopaticky vyléčených tzv. chronických nemocí. Studium je pečlivě strukturováno, studenti mohou již v průběhu studia s úspěchem používat své znalosti v praxi. Během 3 let je několik přednášek nebo seminářů věnováno i základní orientaci v souvisejících oborech a oblastech: Např. ayurvéda (MUDr. T.Lebenhart), zdravá výživa (prof.A.Strunecká), Qi Gong (dr.Murphy) ap. K dispozici je velké množství odborné homeopatické literatury buď v knižní formě nebo ve formě homeopatického diagnostického softwaru HOMEO. Studentskou vezi programu obdrží student 1.ročníku zdarma po uhrazení školného. Více naleznete v informacích pro 1.ročník – odkaz viz výše. Veškeré učebnice i software jsou v českém jazyce.  Studium je zakončeno dobrovolnou písemnou a ústní zkouškou a úspěšní absolventi obdrží diplom Homeopatické akademie. Druh a stupeň vašeho předchozího vzdělání, stejně jako zaměstnání nebo věk není pro přijetí ke studiu rozhodující. Důležitý je hluboký zájem a chuť se učit a poznávat.

Výuka je rozdělena na tyto základní oblasti:

 1. Metodika léčby, filosofie, historie
 2. Materia medika (studium obrazů homeopatických léků)
 3. Repertorium
 4. Praktická cvičení

1. Metodika, historie, filosofie

Historie homeopatie; definice základních pojmů; směry, školy a metody v homeopatii; co je konstituční lék a léčba podle souhrnu mentálních, generálních a fyzických symptomů; teorie chronické konstituční nemoci; léčba chronických nemocí s ukázkami případů na videu; léčba akutních nemocí; teorie miasmat; základy metodiky léčby; struktura homeopatického interview – jak vést vyšetření; vyhodnocení vyšetření; výběr léku – různé přístupy a postupy, potence léku; různé druhy přípravy léků, podání léku; sledování vývoje případu po podání léku a praktické řešení hlavních dvanácti kentovských situací  – praktické příklady; 2. předepsání; opakování léku v závislosti na vývoji případu; homeopatická filozofie – klasikové S. Hahnemann: Organon, J. T. Kent, současní moderní autoři – G. Vithoulkas, Sankaran a další – jejich názory na metodiku léčby; Heringovy zákony léčby v teorii i praxi; homeopatická filozofie – nemoc i léčba mají svůj původ v narušení jemných energiií, nazývaných vitální síla – přínos tohoto názoru pro praktickou léčbu; souvislost homeopatie s jinými systémy – buddhismem, jógou, křesťanskou gnosí, alchymií a psychoanalýzou; nové poznatky v homeopatii; medicínské minimum pro nelékaře

2. Materie medika:

Výklad nejdůležitějších léků materie mediky a jejich účinků; polychresty, malé léky, nové léky, provingy léků. V 1. ročníku jsou probrány všechny základní a nejdůležitější léky. Ve 2. ročníku je výuka soustředěna na zvládnutí i tzv. malých léků, event. i nových léků.

Seznam přednášených léků v 1. ročníku:

 • Aconitum napellus
 • Apis mellifica
 • Argentum nitricum
 • Arnica montana
 • Arsenicum album
 • Aurum metallicum
 • Baryta carbonica
 • Belladona
 • Bellis perennis
 • Calcarea carbonica
 • Calcarea phosphorica
 • Calendula officinalis
 • Carcinosinum
 • Cuprum metallicum
 • Ferrum metallicum
 • Graphites
 • Hepar sulfur
 • Hyoscyamus niger
 • Hypericum perforatum
 • Chamomilla
 • China officinalis
 • Ignatia amara
 • Lachesis mutus
 • Ledum palustre
 • Lycopodium clavatum
 • Medorrhinum
 • Mercurius solubilis
 • Natrum muriatikum
 • Nux Vomica
 • Phosphorus
 • Psorinum
 • Pulsatilla nigricans
 • Rhus toxicodendron
 • Ruta graveolens
 • Sepia
 • Silicea
 • Staphysagria
 • Stramonium
 • Sulphur
 • Symphytum officinale
 • Syphylinum
 • Thuja occidentalis
 • Tuberculinum

Seznam přednášených léků ve 2. ročníku:

 • Actea spicata
 • Aesculus hippocastanum
 • Agaricus muscarius
 • Agnus castus
 • Allium cepa
 • Alumina
 • Ambra grisea
 • Anacardium orientale
 • Anhalonium lewinii
 • Antimonium crudum
 • Antimonium tartaricum
 • Bryonia alba
 • Bufo rana
 • Calcarea sulphurica
 • Cannabis indica
 • Cantharis vesicatoria
 • Capsicum annuum
 • Carbo vegetabilis
 • Caulophyllum
 • Causticum
 • Cimicifuga = Actea racemosa
 • Cobalt
 • Cocculus indicus
 • Coffea cruda
 • Colocynthis
 • Conium maculatum
 • Crotallus horridus
 • Drosera rotindifolia
 • Gelsemium sempervirens
 • Hydrogenium
 • Ipecacuanha
 • Kalium carbonicum
 • Lac caninum
 • Lac humanum
 • Magnesia carbonica
 • Manganum
 • Mezereum
 • Millefolium
 • Murex
 • Natrum sulphuricum
 • Opium
 • Placenta
 • Platinum metallicum
 • Plumbum metallicum
 • Sabina
 • Saccharum officinale
 • Tarentula hispanica
 • Tilia europea
 • Trilium pendulum
 • Urtica urens
 • Vanadium
 • Veratrum album
 • Viburnum
 • Zincum metallicum

Seznam přednášených léků ve 3. ročníku:

 • Berberis vulgaris
 • Calcarea fluorica
 • Caulophyllum
 • Cimicifuga
 • Dulcamara
 • Glonoinum
 • Helleborus niger
 • Chelidonium majus
 • Iodum
 • Naja
 • Natrum carbonicum
 • Nitricum acidum
 • Petroleum
 • Phosphoricum acidum
 • Spigelia
 • Spongia

Ve 3. ročníku však navštěvují studenti zejména přednášky zahraničních lektorů, nebo i našich lektorů se specielními a stále se obměňujícími tématy, a novými málo známými léky.

Vyjímáme ve stručnosti příklady témat několika přednášek zahraničních lektorů z posledních let:

Jednotlivé čeledi rostlin – např. Ericacae, Liliacae
Skupiny živočišných léků – např. Ryby, Hadi, Pavouci
Skupiny léků z kovů
Natriové, magneziové ad. soli
Homeopatie v porodnictví
Homeopatie v dermatologii
Homeopatie v ORL
Závažné patologie  ledvin, plic a srdce léčené homeopaticky
Homeopatie v neurologii
Strategie odebírání případu a metody analýzy
Ramakrishnanova metoda léčby nádorových onemocnění
Postvakcinační syndromy a jejich léčba
Nosody, Sarkody, Orgánové léky
Obrazy léků,vyrobených z mlék- např.Lac felinum, Lac delphinum, Lac Leoninum, Lac equis, Lac defloratum and Lac caninum
Trauma jako příčina chronických problémů
Homeopatická celostní léčba emocí – strach, úzkost, deprese, fobie ap
Děti a jejich vývoj -filosofie, odebírání případů,rodinná a osobní témata, říše,rody, stádia
Nemoci pohybového aparátu

Tyto společné přednášky stále navštěvuje i většina našich absolventů

Ve 3. ročníku klademe důraz zejména na praktickou stránku homeopatie. Součástí 3.ročníku jsou také praktické semináře a zejména supervize v menších skupinách

3. Repertorium

Vznik; struktura; druhy repertorií, užití; výklad jednotlivých kapitol; výklad pojmů a příklady; různé způsoby repertorizace; počítačová repertorizace (ukázky různých homeopatických softwarů, rozdíly, jejich možnosti, přínos atd.) vyhodnocení výsledků repertorizace a jeho použití při zpracování případu, různé strategie při užití repertoria

Vlastní výuku provádíme s pomocí Homeopatického syntetického repertoria od Dr. Robina Murphyho, které je též součástí softwaru HOMEO, který každý student obdrží (vše v českém jazyce)

4. Praktická cvičení

Od 2. pololetí 1. ročníku se studenti mohou účastnit praktických cvičení – seminářů

Získávání praktických zkušeností v práci s léčenou osobou je velmi důležitou součástí studia homeopatie. Posluchač se naučí samostatně odebrat případ, zpracovat analýzu, navrhnout nejvhodnější lék a sledovat  další vývoj případu.

Orientačně program prvních dvou kurzů 1. ročníku:

l. víkend

 • Úvod do studia, principy homeopatie, historie, souvislosti, definice základních pojmů
 • Základy homeopatické filosofie – Samuel Hahnemann, J. T. Kent
 • Definice nemoci a zdraví
 • Souvislost homeopatie s jinými léčebnými a filosofickými systémy
 • Informační model léčby
 • Nástroje homeopata, literatura, software
 • Teorie chronické nemoci. Konstituční lék a léčba podle souhrnu mentálních, generálních a fyzických symptomů
 • Homeopatické léky – druhy, příprava, potence (ředění), způsoby užití
 • Materia medika: Vznik, struktura, užití. Výklad často používaných léků: Sulphur, Lachesis mutus,  Argentum nitricum, Aconitum napellus, Pulsatilla
 • Úvod do repertoria: Základní pojmy, definice tématu, symptomy – hierarchizace. Členění repertoria
 • Základy diagnostiky a práce s klientem. Odebrání případu – struktura vedení homeopatického interview, práce s dotazníkem
 • Analýza vstupního pohovoru a první předepsání léku

2. víkend

 • Vyhodnocení odebrání případu a výběr léku. Potence léku. Kontrolní konzultace. Jak sledovat případ.
 • Heringovy zákony léčby v teorii i praxi. Homeopatická filozofie – nemoc i léčba mají svůj původ uvnitř – přínos tohoto názoru pro praktickou léčbu. Souvislost s jinými systémy – buddhismem, jógou, křesťanskou gnosí, alchymií a psychoanalýzou, názory E. Swedenborga , R.. Sheldrakea. Frekvenční model léčby.
 • Materia medica: Nux vomica, Lycopodium, Sepia, Arsenicum album, Mercurius, Natrum muriaticum. Různé úhly pohledu různých autorů a poznatky z praxe. Ukázky případů na videu a jejich analýza.
 • Úvodní repertorizační kurz. Murphyho Repertorium (v knižní a elektronické verzi) – struktura, užití, jednotlivé kapitoly, výklad pojmů a příklady praktického použití.

Podrobné programy jednotlivých kurzů mají posluchači k dispozici v sekci “Pro studenty”. Přístupové heslo obdrží studenti na prvním kurzu.

Další informace najdete v sekci Organizace studia.

Aktuality

23.6.2021 - Medicínské minimum online – další běh začíná v říjnu. Podrobné informace zde
15.4.2021 - Nový 1.ročník školního roku 2021/22 začíná 25. – 26. 9. 2021. Informace a přihlášky ... číst více
10.4.2021 - Letní škola 2021 se bude konat 17. – 23. 7. v hotelu Monínec. Podrobnosti ... číst více
Více aktualit »

Doporučení

Pracuji ve zdravotnictví a před několika roky jsem si chtěla rozšířit „obzory“. Napadlo mě, že bych se mohla trochu víc do hloubky seznámit s homeopatií. V časopise Meduňka jsem našla inzerát, že se otevírá další ročník Homeopatické akademie, přihlásila jsem se …a do mého života vstoupilo něco úplně nového, homeopatii jsem propadla. Každý měsíc jsem se těšila na víkend, ve kterém probíhala výuka zkušenými učiteli nejen z Čech, ale i ze zahraničí. Velmi přínosné bylo, že při studiu byl kladen důraz nejen na teorii, ale i na praxi, jednak formou video ukázek odběrů případů a jednak na prázdninových Letních školách i možností shlédnout „naživo“ naše vyučující při rozhovoru s pacienty. Atmosféra ve škole byla velmi vstřícná, od samého začátku jsme byli vnímáni jako (budoucí) kolegové našich vyučujících. Velkou výhodou byla i snadná dostupnost kvalitních studijních materiálů v českém jazyce. Vstup na Homeopatickou akademii byl jedním z mých nejlepších životních rozhodnutí.

Jitka Vaníčková

Další doporučení »