Organizace studia

Studium celostní homeopatie je koncipováno jako tříleté – víkendové a je organizováno takto:

1) Přednášky

1. ročník
10 víkendů ročně (každý měsíc jeden víkend s výjimkou prázdnin) – sobota 9 – 18 h, neděle 9 – 16 h, zahraniční lektoři v neděli 9 – 16:30 (za víkend  průměrně 19 vyučovacích hodin) – celkem  za rok 190 vyučovacích hodin.

2. ročník
10 víkendů ročně (každý měsíc jeden víkend s výjimkou prázdnin) – celkem za rok 170 vyučovacích hodin (dvě soboty jsou věnovány praktickému semináři)

3. ročník
6 víkendů  ročně – celkem za rok 140 vyučovacích hodin

Celkem za 3 roky 500 hodin přednášek.
Pro ukončení  ročníku  je nutné zúčastnit se alespoň 70 % přednášek daného ročníku

2) Praktická cvičení

V průběhu praktických cvičení  je kladen důraz na práci s konkrétním klientem. Studenti se jich účastní většinou od poloviny 1. ročníku, kdy již nabudou určitých znalostí a dovedností.

Některé semináře jsou zaměřené na  videopřípady (event. jen písemné záznamy) lektorů a sledování jejich dlouhodobého vývoje,  případně odebrání živého případu obvykle bez dalších kontrol (tj. praktické semináře ve 2. ročníku a všechny letní školy):

  • 1x ročně týdenní pracovní seminář v přírodě (tzv. Letní škola),  spojený s rekreací (možno i rodinnou. Obvykle v prvním červencovém týdnu,  nejčastěji  pod vedením zahraničního lektora.). 8 vyučovacích hodin denně (celkem 50 vyučovacích hodin)
  • 2x ročně praktický celodenní sobotní seminář (sobota v říjnu a v únoru v rámci běžných termínů školy), pod vedením homeopatického lékaře (každý má 10 vyučovacích hodin)


Další semináře jsou zaměřeny na praktické odebírání případů, obvykle přímo studenty pod vedením zkušeného lektora,  s  kontrolami.

  • 5x ročně  středa od 18h (každá 4 vyučovací hodiny, celkem za rok 20 vyuč. h.)
  • 5x ročně pátek od 18h (každá 4 vyučovací hodiny, celkem za rok 20 vyuč. h.)
  • 4x ročně sobotní nebo nedělení celodenní – jen pro 3.ročník a absolventy v malých skupinách v poradně na Zbraslavi od 9h  (vždy 9 vyuč. h., celkem za rok 36 vyuč.h)

Celkem za 3 roky mají posluchači možnost zúčastnit se 320 hodin praktických seminářů

K ukončení studia musí posluchač  kromě přednášek  absolvovat celkem za tři roky alespoň 120 hodin praktických cvičení . Hodiny těchto praktických cvičení se sčítají za celou dobu studia až na konci 3. ročníku, ale studenti se mohou účastnit letních škol a některých seminářů  již od poloviny 1. ročníku a tyto jim budou do celkového počtu hodin započteny.


Ukončení ročníku

Každý ročník končíme v červnu písemnou seminární prací – zkouškou (dobrovolnou). Studenti si tak ověří svou schopnost zvládat praktickou léčbu a úroveň nabytých znalostí.

Tyto ročníkové seminární práce se skládají:

  1. Ze zpracování testu z materie mediky (znalost léků, odpřednášených v příslušném ročníku, resp. i  v ročnících předchozích) a metodiky
  2. Z vlastní analýzy videozáznamu vyšetření (odebrání případu, repertorizace, vyhodnocení, návrh léku, diferenciální diagnóza).

Na konci každého ročníku (resp.v září) obdrží posluchač potvrzení o ukončení ročníku, pokud splní následující podmínky:

1. ročník: 70 % účasti na přednáškách + složení ročníkové písemné zkoušky ( jsou povinné dvě za 3 roky studia a záleží na posluchači, za jaké ročníky písemné práce napíše)
2. ročník: 70 % účasti na přednáškách + min. 20 vyučovacích hodin praktických seminářů +  složení ročníkové písemné zkoušky
3. ročník: 70 % účasti na přednáškách + celkově za 3 roky studia alespoň 120 hodin praktických cvičení  + složení písemné ročníkové  zkoušky

Praktická cvičení jsou povinná  od 2. ročníku, ale studenti je mohou navštěvovat již od poloviny 1.ročníku a budou jim započítány do celkového počtu hodin (letní škola, středeční a páteční supervize)

Studium je kdykoli možné přerušit a následně do 5 ti let navázat


Ukončení studia

Na konci 3. ročníku může posluchač složit závěrečnou ústní zkoušku, kde musí prokázat dobrou úroveň svých znalostí homeopatie. Ústní zkoušky se může zúčastnit posluchač, jenž splní výše uvedené požadované podmínky pro ukončení jednotlivých ročníků (jednu ročníkovou písemnou zkoušku přitom může vynechat, ke splnění podmínek stačí dvě písemné zkoušky). Pokud ústní závěrečnou  zkoušku posluchač úspěšně zvládne, obdrží diplom o ukončení studia na Homeopatické akademii a prokázání znalostí materie mediky, repertoria a homeopatické metody. Může pak být registrován Homeopatickou akademií jako absolvent a odborný homeopat, kterého doporučujeme zájemcům o homeopatickou léčbu – pokud se rozhodne pro vlastní homeopatickou poradenskou praxi. Můžeme tím také významně usnadnit absolventovi začátek jeho profesionálního působení.


Cena studia

Cena víkendového přednáškového kurzu: 1 800 Kč. V případě účasti zahraničního lektora (2x ročně) je cena 2 100 Kč.

Předem se hradí pouze úvodní kurz 1. ročníku. Další kurzy hotově na místě. Platíte tedy jen za kurzy, kterých se zúčastníte – nikoliv školné předem (kromě letní školy a semináře pro 3.roč.)

Cena praktik (semináře, supervize a letní školy)  se pohybuje dle typu semináře od 80 do 140 kč za hodinu. Za celou dobu studia tzn. za tři roky musí student mít alespoň 120 vyučovacích hodin praktik.

Přihlaste se do Homeopatické akademie.

Aktuality

20.2.2019 - V e-shopu Alternativa jsou nově k zakoupení skripta Massima Mangialavoriho v českém jazyce. Doporučujeme zejména ... číst více
28.1.2019 - Zveme vás na tradiční letní školu, kterou letos povede dr. Frans Kusse. 29. 6. ... číst více
25.1.2019 - Přednáška Dr Russella Malcolma se koná v březnu na FTVS. Podrobné informace zde.
Více aktualit »

Doporučení

Studium na akademii se mi líbilo a hodně mi dalo. Přístup vyučujících byl profesionální, učební program zajímavý i zábavný. Díky studiu jsem se seznámila se spoustou zajímavých lidí, poznala jsem nový rozměr duchovní reality a našla cestu k pochopení sebe sama a získala mnohé užitečné vědomosti, které dnes zúročuji.

Děkuji všem skvělým vyučujícím!

Katy Amal Ilgnerová

Další doporučení »