Organizace studia

Organizace studia

Studium je koncipováno jako tříleté víkendové a skládá se z přednášek a praktických seminářů.                              

Výuku můžete absolvovat buď tradičně osobně, nebo se účastnit prostřednictvím online živého přenosu přes počítač, telefon, tablet, chytrou televizi nebo obdobné zařízení. Komunikovat s lektorem a dalšími účastníky můžete pomocí chatu. V záběru přímého přenosu jsou pouze lektoři a promítací plátno, nikoli posluchači. Praktika probíhají za osobní účasti studentů, ale pokud bude ze strany studentů zájem, plánujeme možnost je absolvovat pomocí videokonferencí. Materiály (např. slidy, které poskytnou lektoři) z přednášek a další informace se pro studenty umísťuji ke stažení na náš web do speciální sekce pro studenty. Distančně je možné absolvovat i zkoušky. Na Homeopatické akademii tedy můžete studovat odkudkoliv z České republiky nebo i ze zahraničí.

Přednášky:
V 1. a 2.ročníku: Jeden víkend v měsíci s výjimkou prázdnin – 10 víkendů ročně: sobota 9–17 h, neděle 9–16 h
Ve 3. ročníku: Šest víkendů ročně, dalších 5 sobot (nebo nedělí) je věnováno praktické práci formou supervize (9–17 h)

Praktika:
Praktické semináře jsou jednak celodenní  a jsou součástí některých víkendů, jednak probíhají v pátek večer před vybranými přednáškami.
Supervize jsou celodenní sobotní nebo nedělní praktika pouze pro 3.ročník a to 5x ročně v malých uzavřených skupinách cca 15 posluchačů. Některé skupiny mohou být jen online, některé jen s osobní přítomností.

Naše škola tedy nabízí za 3 roky studia v rámci školného 500 vyučovacích hodin přednášek a 120 hodin praktik.

Kromě výše uvedených základních přednášek a seminářů, které jsou zahrnuty ve školném, doporučujeme posluchačům účastnit se i dalších vzdělávacích aktivit, které jsou velmi důležité pro rozvoj znalostí a praktických dovedností homeopata (nejsou součástí školného a nepřenášejí se online, zájemci se na ně hlásí během studia individuálně). Jedná se zejména o velmi oblíbenou tzv. Letní školu, což je týdenní přednáškový nebo pracovní seminář v přírodě, spojený s rekreací (možno i rodinnou). 8 vyučovacích hodin denně, obvykle v prvním červencovém týdnu, většinou pod vedením zahraničního lektora s překladem do češtiny. Je zde tedy možnost získat během studia dalších 150 h výuky na těchto letních školách.
To vše vytváří pevný základ pro odbornou úroveň praxe našich posluchačů a absolventů.

Ukončení 3 letého  studia

Každý ročník končíme v červnu písemnou zkouškou – seminární prací. Tyto ročníkové seminární práce se skládají z testu z materie mediky a z analýzy záznamu vyšetření. Studenti si tak ověří svou schopnost zvládat praktickou léčbu a úroveň nabytých znalostí.

Pokud student úspěšně absolvuje během 3 let alespoň 2 písemné práce, může na konci 3. ročníku složit závěrečnou ústní zkoušku, kde má prokázat dobrou úroveň svých znalostí homeopatie. Po úspěšném složení ústní zkoušky obdrží diplom o absolutoriu a může pak být registrován Homeopatickou akademií jako absolvent a odborný homeopat, kterého doporučujeme zájemcům o homeopatickou léčbu. Můžeme tím významně usnadnit absolventovi začátek jeho profesionálního působení.

Studium je možné přerušit a opět do pěti let navázat se započtením docházky.
Pokud si student nepřeje získat závěrečný diplom, může celé studium absolvovat bez zkoušek.

Cena studia

Roční školné činí  18 900 Kč včetně 21 % DPH

Možno uhradit najednou nebo rozložit do 4 splátek po  5 000 Kč

Školné  zahrnuje:

1) Přednášky, semináře, supervize pro daný ročník
2) Doporučenou literaturu ve formě studentské verze homeopatického diagnostického programu HOMEO v českém jazyce. Student tak získá zdarma k používání tuto speciální verzi HOMEO, jejíž cena činí 12 000 Kč a nemusí zejména v 1.ročníku již investovat do studijních materiálů ve formě knih, za něž by jinak zaplatil 5 468 Kč.
Software obsahuje následující literaturu: Murphy: Homeopatické syntetické repertorium (cena knihy 2 690 Kč), Kent: Homeopatická materia medika (cena knihy 1 290 Kč), Kent: Přednášky o homeopatické léčbě (cena knihy 390 Kč), Allen: Klíčové symptomy homeopatické materie mediky (750 Kč), Čehovský: Homeopatie- víc než léčba (cena knihy 199 Kč), Pudil: Homeopatická 1. pomoc (cena knihy 149 Kč)
3)Písemné zkoušky a jejich opravy, ústní zkoušku a vystavení diplomu na konci 3.ročníku

Software HOMEO vám předáme formou zaslání odkazu k jeho stažení.
Do 20. 9. je třeba uhradit zálohu za hardwarový klíč 1 500 Kč na náš účet  2701365124/2010 variabilní symbol 220310. Následně vám HW klíč zašleme (program HOMEO nelze bez HW klíče používat). Tato záloha může být studentovi (absolventovi) vrácena, pokud klíč v nepoškozeném stavu do tří let vrátí.
Studentská verze HOMEO je aktivní 1 rok. K jejímu prodloužení o další rok dojde úhradou školného za 2. ročník. Po úhradě školného za 3. ročník bude program HOMEO studentovi aktivován nastálo. Poté si může případně dokoupit plnou verzi programu, přičemž se odečte hodnota studentské verze 12 000 Kč.

Postup přihlášení a platby

1. Zašlete vyplněnou přihlášku do 1.ročníku nebo vyplňte webový formulář. Zde uveďte:
a) zda se budete kurzů účastnit osobně nebo online. Tento údaj je pouze orientační pro naši informaci, způsob vaší účasti můžete kdykoli změnit a nebo oba způsoby kombinovat.
b) zda uhradíte školné jednou částkou (18 900 Kč) nebo ve čtyřech splátkách (5 000 Kč x 4 = 20 000 Kč)

2. Zašleme vám e-mail s potvrzením přijetí přihlášky a zároveň zálohovou fakturu.
V případě úhrady celého školného zašleme zálohovou fakturu na 18 900. Po jejím uhrazení obdržíte daňový doklad.
V případě splátkového systému zašleme zálohovou fakturu na 20 000 Kč. Na faktuře budou uvedena data jednotlivých splátek po 5 000 Kč ( 20.8., 20. 11., 20.1., 20.3.) Za každou splátku následně obdržíte daňový doklad.
Školné je nevratné, náhrady za neabsolvované přednášky a semináře se nevyplácejí. Eventuelní splátky se nevztahují k úhradě určitých přednášek a seminářů, jsou součástí celkového školného rozloženého do splátkového kalendáře.

 Vaše otázky rádi zodpovíme na tel čísle: 257 922 584

Přihlaste se do Homeopatické akademie.

Aktuality

18.8.2020 - 3.+ 4.10. otevíráme další 1.ročník. Informace zde
22.5.2020 - Repertorizační analýza – webinář 16. 6. 2020. Podrobné info zde.
21.5.2020 - Kurz 6. +7. června pro 1.,2. a 3.ročník se bude konat na FTVS, José Martího ... číst více
Více aktualit »

Doporučení

Nikdy není pozdě. Moje děti byly malé a nemocné, velmi často nemocné. Potkala jsem se s homeopatií. Děti se po zásahu skvělého homeopata zázračně daly do pořádku. Byly zdravé a veselé a já byla šťastná a veselá s nimi. Chtěla jsem vědět víc o homeopatii, přijít tomu na kloub. Po letech samostudia se mi naskytla možnost studovat na Homeopatické akademii pana Mgr. Čehovského a přihlásila jsem se. Úspěšně jsem absolvovala náročné, ale velmi zajímavé a obohacující studium, okořeněné rozmanitými přednáškami našich i světových homeopatů. Začala jsem pomáhat i ostatním lidem, kteří mě vyhledají, najít správou cestu k uzdravení. Dál už musí jít sami.

Přeji hezký den se sluncem

Eva Rebendová

Další doporučení »