Organizace studia

Studium je koncipováno jako tříleté víkendové a skládá se z přednášek, praktických seminářů a supervizí.
Výuky se studenti účastní prostřednictvím videokonferenční aplikace nebo online živého přenosu. Použít lze počítač, telefon, tablet, případně chytrou televizi. Některé přednášky a praktická cvičení bude možné absolvovat i osobně tradičním způsobem. Bude přizpůsobeno aktuálnímu zájmu studentů. Distančně je možné absolvovat též zkoušky – písemné i ústní. Materiály (slidy, které poskytnou lektoři) z přednášek a další informace studentům buď zašleme po přednášce v co nejkratší době, nebo je umístíme ke stažení na náš web do speciální sekce pro studenty.
Na Homeopatické akademii tedy můžete studovat bez omezení odkudkoliv z České republiky nebo ze zahraničí.

Přednášky:
V 1. a 2.ročníku: Jeden víkend v měsíci s výjimkou prázdnin – 10 víkendů ročně: sobota 9–17 h, neděle 9–16 h
Ve 3. ročníku: Šest víkendů ročně, dalších 5 sobot (nebo nedělí) je věnováno praktické práci formou supervize (9–17 h)

Praktika:
Praktické semináře jsou jednak celodenní  a jsou součástí některých víkendů, jednak probíhají 5 -7x ročně v pátek večer před vybranými přednáškami.
Supervize jsou celodenní sobotní nebo nedělní praktika pouze pro 3.ročník a to 5x ročně v menších uzavřených skupinách. Některé skupiny mohou být jen online, některé jen s osobní přítomností.

Naše škola tedy nabízí za 3 roky studia v rámci školného 450 vyučovacích hodin přednášek a 110 hodin praktik.

Kromě výše uvedených základních přednášek a seminářů, které jsou zahrnuty ve školném, doporučujeme posluchačům účastnit se i dalších vzdělávacích aktivit, které jsou velmi důležité pro rozvoj znalostí a praktických dovedností homeopata (nejsou součástí školného), zájemci se na ně hlásí během studia individuálně.
Jedná se zejména o velmi oblíbenou tzv. Letní školu, což je několikadenní přednáškový a pracovní seminář v přírodě, spojený s rekreací (možno i rodinnou). 8 vyučovacích hodin denně, obvykle během července, často pod vedením zahraničního lektora s překladem do češtiny. Letní škola probíhá jen prezenční formou. Je zde tedy možnost získat během studia dalších až 150 h výuky na těchto letních školách.
Další naší vzdělávací aktivitou pro budoucí homeopaty jsou také přednášky Medicínského minima, které probíhají několikrát ročně ve všední dny –  online

To vše vytváří pevný základ pro odbornou úroveň praxe našich posluchačů a absolventů.

Ukončení 3 letého  studia

Každý ročník končíme v červnu písemnou zkouškou – seminární prací. Tyto ročníkové seminární práce se skládají z testu z materie mediky a z analýzy záznamu vyšetření. Studenti si tak ověří svou schopnost zvládat praktickou léčbu a úroveň nabytých znalostí.

Pokud student úspěšně absolvuje během 3 let alespoň 2 písemné práce, může na konci 3. ročníku složit závěrečnou ústní zkoušku, kde má prokázat dobrou úroveň svých znalostí homeopatie. Po úspěšném složení ústní zkoušky obdrží diplom o absolutoriu a může pak být registrován Homeopatickou akademií jako absolvent a odborný homeopat, kterého doporučujeme zájemcům o homeopatickou léčbu. Můžeme tím významně usnadnit absolventovi začátek jeho profesionálního působení.

Studium je možné přerušit a opět do tří let navázat se započtením docházky.
Pokud si student nepřeje získat závěrečný diplom, může celé studium absolvovat bez zkoušek.

Cena studia

Roční školné činí  24 000 Kč včetně 21 % DPH
Školné je možno hradit též postupně a to ve čtyřech splátkách po  6 500 Kč ( celkem 26 000 Kč)

Roční školné pro studenty v zahraničí: 1 040 EUR
V případě splátkového systému – čtyři splátky po 285 EUR (celkem 1 140 EUR)

Školné  zahrnuje:

1) Přednášky, semináře, supervize pro daný ročník
2) Doporučenou literaturu ve formě studentské verze homeopatického diagnostického programu HOMEO v českém jazyce. Student tak získá zdarma k používání tuto speciální verzi HOMEO, jejíž cena činí 12 000 Kč a nemusí zejména v 1.ročníku již investovat do studijních materiálů ve formě knih, za něž by jinak zaplatil 5 468 Kč.
Software obsahuje následující literaturu: Murphy: Homeopatické syntetické repertorium (cena knihy 2 690 Kč), Kent: Homeopatická materia medika (cena knihy 1 290 Kč), Kent: Přednášky o homeopatické léčbě (cena knihy 390 Kč), Allen: Klíčové symptomy homeopatické materie mediky (750 Kč), Čehovský: Homeopatie- víc než léčba (cena knihy 199 Kč), Pudil: Homeopatická 1. pomoc (cena knihy 149 Kč)
3)Písemné zkoušky a jejich opravy, ústní zkoušku a vystavení diplomu na konci 3.ročníku

Software HOMEO vám předáme formou zaslání odkazu k jeho stažení.
Zároveň se školným je třeba uhradit zálohu za hardwarový klíč 1 800 Kč na náš účet  2701365124/2010  Následně HW klíč zašleme doporučeně poštou (program HOMEO nelze bez HW klíče používat). Tato záloha může být studentovi (absolventovi) vrácena, pokud klíč v nepoškozeném stavu do tří let vrátí.
Studentská verze HOMEO je aktivní 1 rok. K jejímu prodloužení o další rok dojde vždy úhradou školného za další ročník.

Postup přihlášení a platby

1. Zašlete vyplněnou přihlášku do 1.ročníku nebo vyplňte webový formulář. Zde uveďte:
a) zda preferujete online či osobní účast. Tento údaj je pouze orientační pro naši informaci, způsob výuky budeme následně upravovat dle zájmu studentů. V současné době probíhají všechny přednášky a semináře (kromě letní školy) online. Některé přednášky je možno absolvovat i osobně.
b) zda uhradíte školné jednou částkou  nebo ve čtyřech splátkách

2. Zašleme vám e-mail s potvrzením přijetí přihlášky a zároveň zálohovou fakturu.
V případě úhrady celého školného zašleme zálohovou fakturu na 24 000 Kč a po jejím uhrazení obdržíte daňový doklad.
V případě splátkového systému zašleme zálohovou fakturu na 26 000 Kč. Na faktuře budou uvedena data jednotlivých splátek.
Náhrady za neabsolvované přednášky a semináře se neposkytují. Splátky školného se nevztahují k úhradě určitých přednášek a seminářů, jsou součástí celkového školného rozloženého do splátkového kalendáře.
Pro platby z EU nás kontaktujte, vystavíme fakturu v EUR, kterou uhradíte na náš eurový účet. Pro platby mimo EU nás kontaktujte, domluvíme individuálně.

 Vaše otázky rádi zodpovíme na tel čísle: 257 922 584

Přihlaste se do Homeopatické akademie.

Aktuality

23.5.2024 - Zveme všechny zájemce na červnové online přednášky. Informace a přihlášky zde
2.5.2024 - Zveme všechny zájemce na květnovou online přednášku Informace a přihlášky zde
25.4.2024 - Termíny Medicínské minimum s MUDr.Lebenhartem školní rok 2024/25
Více aktualit »

Doporučení

Studium na akademii se mi líbilo a hodně mi dalo. Přístup vyučujících byl profesionální, učební program zajímavý i zábavný. Díky studiu jsem se seznámila se spoustou zajímavých lidí, poznala jsem nový rozměr duchovní reality a našla cestu k pochopení sebe sama a získala mnohé užitečné vědomosti, které dnes zúročuji.

Děkuji všem skvělým vyučujícím!

Katy Amal Ilgnerová

Další doporučení »