Organizace studia

Studium celostní homeopatie je koncipováno jako tříleté – víkendové a je organizováno takto:

1) Přednášky

1. ročník
10 víkendů ročně (každý měsíc jeden víkend s výjimkou prázdnin) – sobota 9 – 18 h, neděle 9 – 16 h, zahraniční lektoři v neděli 9 – 16:30 (za víkend  průměrně 19 vyučovacích hodin) – celkem  za rok 190 vyučovacích hodin.

2. ročník
10 víkendů ročně (každý měsíc jeden víkend s výjimkou prázdnin) – celkem za rok 170 vyučovacích hodin (dvě soboty jsou věnovány praktickému semináři)

3. ročník
6 víkendů  ročně – celkem za rok 140 vyučovacích hodin

Celkem za 3 roky 500 hodin přednášek.
Pro ukončení  ročníku  je nutné zúčastnit se alespoň 70 % přednášek daného ročníku

2) Praktická cvičení

V průběhu praktických cvičení  je kladen důraz na práci s konkrétním klientem. Studenti se jich účastní většinou od poloviny 1. ročníku, kdy již nabudou určitých znalostí a dovedností.

Některé semináře jsou zaměřené na  videopřípady (event. jen písemné záznamy) lektorů a sledování jejich dlouhodobého vývoje,  případně odebrání živého případu obvykle bez dalších kontrol (tj. praktické semináře ve 2. ročníku a všechny letní školy):

  • 1x ročně týdenní pracovní seminář v přírodě (tzv. Letní škola),  spojený s rekreací (možno i rodinnou. Obvykle v prvním červencovém týdnu,  nejčastěji  pod vedením zahraničního lektora.). 8 vyučovacích hodin denně (celkem 50 vyučovacích hodin)
  • 2x ročně praktický celodenní sobotní seminář (sobota v říjnu a v únoru v rámci běžných termínů školy), pod vedením homeopatického lékaře (každý má 10 vyučovacích hodin)


Další semináře jsou zaměřeny na praktické odebírání případů, obvykle přímo studenty pod vedením zkušeného lektora,  s  kontrolami.

  • 5x ročně pátek od 18h (každá 4 vyučovací hodiny, celkem za rok 20 vyuč. h.)
  • 4x ročně sobotní nebo nedělení celodenní – jen pro 3.ročník a absolventy v malých skupinách v poradně na Zbraslavi od 9h  (vždy 9 vyuč. h., celkem za rok 36 vyuč.h)

Celkem za 3 roky mají posluchači možnost zúčastnit se cca 250 hodin praktických seminářů

K ukončení studia musí posluchač  kromě přednášek  absolvovat celkem za tři roky alespoň 120 hodin praktických cvičení . Hodiny těchto praktických cvičení se sčítají za celou dobu studia až na konci 3. ročníku, ale studenti se mohou účastnit letních škol a některých seminářů  již od poloviny 1. ročníku a tyto jim budou do celkového počtu hodin započteny.


Ukončení ročníku

Každý ročník končíme v červnu písemnou seminární prací – zkouškou (dobrovolnou). Studenti si tak ověří svou schopnost zvládat praktickou léčbu a úroveň nabytých znalostí.

Tyto ročníkové seminární práce se skládají:

  1. Ze zpracování testu z materie mediky (znalost léků, odpřednášených v příslušném ročníku, resp. i  v ročnících předchozích) a metodiky
  2. Z vlastní analýzy videozáznamu vyšetření (odebrání případu, repertorizace, vyhodnocení, návrh léku, diferenciální diagnóza).

Na konci každého ročníku (resp.v září) obdrží posluchač potvrzení o ukončení ročníku, pokud splní následující podmínky:

1. ročník: 70 % účasti na přednáškách + složení ročníkové písemné zkoušky ( jsou povinné dvě za 3 roky studia a záleží na posluchači, za jaké ročníky písemné práce napíše)
2. ročník: 70 % účasti na přednáškách + min. 20 vyučovacích hodin praktických seminářů +  složení ročníkové písemné zkoušky
3. ročník: 70 % účasti na přednáškách + celkově za 3 roky studia alespoň 120 hodin praktických cvičení  + složení písemné ročníkové  zkoušky


Ukončení 3letého  studia

Na konci 3. ročníku může posluchač složit závěrečnou ústní zkoušku, kde musí prokázat dobrou úroveň svých znalostí homeopatie. Ústní zkoušky se může zúčastnit posluchač, jenž splní výše uvedené požadované podmínky pro ukončení jednotlivých ročníků (jednu ročníkovou písemnou zkoušku přitom může vynechat, ke splnění podmínek stačí dvě písemné zkoušky). Pokud ústní závěrečnou  zkoušku posluchač úspěšně zvládne, obdrží diplom o ukončení studia na Homeopatické akademii a prokázání znalostí materie mediky, repertoria a homeopatické metody. Může pak být registrován Homeopatickou akademií jako absolvent a odborný homeopat, kterého doporučujeme zájemcům o homeopatickou léčbu – pokud se rozhodne pro vlastní homeopatickou poradenskou praxi. Můžeme tím také významně usnadnit absolventovi začátek jeho profesionálního působení. Posluchač však může navštěvovat kurzy i bez jakýchkoli zkoušek (bez obdržení diplomu)

Studovat všechny ročníky je však možné i bez skládání zkoušek (ovšem k vydání potvrzení za jednotlivé ročníky a závěrečného diplomu je třeba splnit výše uvedené podmínky)


Cena studia

Máme 2 varianty úhrady studia:
1) Platba za jednotlivé přednášky hotově při prezenci – 1 900 Kč za jeden víkend (v případě přednášky zahraničního lektora 2 200 Kč). Pouze první přednáškový víkend je třeba uhradit předem na účet.

Naše číslo účtu: 2701365124/2010
Variabilní symbol je datum úvodního kurzu 1.ročníku v daném školním roce (je vždy uveden v informacích pro konkrétní školní rok)

Výhoda: Hradíte jen kurz, kterého se zúčastníte, na úvodním kurzu obdržíte zdarma knihu: Homeopatie-víc než léčba.

2) Úhrada školného předem na celý školní rok 2019/2020 ve výši 19 900 Kč
Výhoda: V ceně předplaceného školného obdrží student zdarma doporučenou literaturu pro 1. ročník a to ve formě studentské verze homeopatického diagnostického programu HOMEO v českém jazyce. Software obsahuje následující literaturu:
Murphy: Homeopatické syntetické repertorium (cena knihy 2 690 Kč)
Kent: Homeopatická materia medika (cena knihy 1 290 Kč)
Kent: Přednášky o homeopatické léčbě (cena knihy 390 Kč)
Allen: Klíčové symptomy homeopatické materie mediky (750 Kč)
Čehovský: Homeopatie- víc než léčba (cena knihy 199 Kč)
Pudil: Homeopatická 1. pomoc (cena knihy 149 Kč)
Student tak získá k používání speciální studentskou verzi HOMEO, jejíž cena činí 12 000 Kč a nemusí tedy již investovat do studijních materiálů ve formě knih, za něž by jinak zaplatit 5 468 Kč.
Studentská verze HOMEO je aktivní 1 rok. K jejímu prodloužení o další rok dojde úhradou školného za 2. ročník. Po úhradě školného za 3. ročník bude program HOMEO studentovi aktivován nastálo. Poté si může případně dokoupit plnou verzi programu, přičemž se odečte hodnota studentské verze 12 000 Kč.
Při převzetí HOMEO na prvním kurzu je třeba zaplatit zálohu za hardwarový klíč 1500 Kč, která bude studentovi vrácena, pokud klíč v nepoškozeném stavu do tří let vrátí (program HOMEO nelze bez klíče používat).
Dále má student kromě programu HOMEO zdarma vstup na praktické semináře (5 – 10x ročně 3 hodiny, studenti 1. ročníku až od února, kdy již budou mít základní znalosti). Jeden seminář při platbě na místě stojí 400 Kč.

Pro přijetí ke studiu na Homeopatické akademii zašlete vyplněnou přihlášku na adresu Alternativa, Zbraslavské náměstí 461, 156 00 Praha 5, nebo e-mailem na: info@homeopatickaakademie.cz
Přihlásit se je možné též vyplněním webového formuláře. Během týdne obdržíte vyrozumění o přijetí vaší přihlášky.
Následně provedete úhradu 1 900 Kč (platba jen za první víkendový kurz, další již v hotovosti na místě), čímž je Vaše přihláška potvrzena a stáváte se posluchačem 1. ročníku.
Pokud zvolíte 2. variantu úhrady, tedy platbu školného za celý rok, označte tuto variantu v přihlášce. Následně Vám zašleme zálohovou fakturu a po jejím uhrazení fakturu (daňový doklad). Školné je nevratné, náhrady za neabsolvované přednášky a semináře se nevyplácejí. Na prvním kurzu pro vás budeme mít připraven software HOMEO.

Studium je možné kdykoli ukončit nebo přerušit a do 5 ti let navázat se započtením absolvovaných kurzů (pokud student přerušení studia oznámí).
Mimopražským posluchačům zašleme na vyžádání vhodné tipy na ubytování v blízkosti místa přednášek, nebo doporučujeme využít služby www.booking.cz či www.airbnb.cz.

Vaše otázky rádi zodpovíme na tel čísle: 257 922 584

Přihlaste se do Homeopatické akademie.

Aktuality

25.3.2020 - Dubnová výuka pro 1. a 2. ročník (kurz 18. – 19. 4. 2020) bude probíhat ... číst více
12.3.2020 - Zveme všechny studenty na webinář J. Čehovského: Nejčastější chyby a problémy na cestě k ... číst více
10.3.2020 - Oznamujememe, že kvůli karanténní situaci jsme nuceni zrušit plánovanou přednášku Jeremyho Sherra.
Více aktualit »

Doporučení

Studium na akademii se mi líbilo a hodně mi dalo. Přístup vyučujících byl profesionální, učební program zajímavý i zábavný. Díky studiu jsem se seznámila se spoustou zajímavých lidí, poznala jsem nový rozměr duchovní reality a našla cestu k pochopení sebe sama a získala mnohé užitečné vědomosti, které dnes zúročuji.

Děkuji všem skvělým vyučujícím!

Katy Amal Ilgnerová

Další doporučení »