Organizace studia

Studium je koncipováno jako tříleté víkendové a skládá se z přednášek a praktických seminářů.                              

Výuku můžete absolvovat buď tradičně osobně, nebo se účastnit prostřednictvím online živého přenosu přes počítač, telefon, tablet, chytrou televizi nebo obdobné zařízení. Komunikovat s lektorem a dalšími účastníky můžete pomocí chatu. V záběru přímého přenosu jsou pouze lektoři a promítací plátno, nikoli posluchači. Praktika probíhají buď osobně (pokud to vládní nařízení umožňují), nebo online pomocí videokonferencí přes aplikaci Zoom. Materiály (např. slidy, které poskytnou lektoři) z přednášek a další informace studentům buď zašleme po přednášce v co nejkratší době , nebo je umístíme ke stažení na náš web do speciální sekce pro studenty. Distančně je možné absolvovat i zkoušky. Na Homeopatické akademii tedy můžete studovat odkudkoliv z České republiky nebo i ze zahraničí.

Přednášky:
V 1. a 2.ročníku: Jeden víkend v měsíci s výjimkou prázdnin – 10 víkendů ročně: sobota 9–17 h, neděle 9–16 h
Ve 3. ročníku: Šest víkendů ročně, dalších 5 sobot (nebo nedělí) je věnováno praktické práci formou supervize (9–17 h)

Praktika:
Praktické semináře jsou jednak celodenní  a jsou součástí některých víkendů, jednak probíhají 5 -7x ročně v pátek večer před vybranými přednáškami.
Supervize jsou celodenní sobotní nebo nedělní praktika pouze pro 3.ročník a to 5x ročně v malých uzavřených skupinách cca 15 posluchačů. Některé skupiny mohou být jen online, některé jen s osobní přítomností.

Naše škola tedy nabízí za 3 roky studia v rámci školného 450 vyučovacích hodin přednášek a 110 hodin praktik.

Kromě výše uvedených základních přednášek a seminářů, které jsou zahrnuty ve školném, doporučujeme posluchačům účastnit se i dalších vzdělávacích aktivit, které jsou velmi důležité pro rozvoj znalostí a praktických dovedností homeopata (nejsou součástí školného a nepřenášejí se online, zájemci se na ně hlásí během studia individuálně). Jedná se zejména o velmi oblíbenou tzv. Letní školu, což je týdenní přednáškový a pracovní seminář v přírodě, spojený s rekreací (možno i rodinnou). 8 vyučovacích hodin denně, obvykle v prvním červencovém týdnu, často pod vedením zahraničního lektora s překladem do češtiny. Je zde tedy možnost získat během studia dalších 150 h výuky na těchto letních školách. Pro studenty bez zdravotnického vzdělání organizujeme také přednášky (nyní pouze online) Medicínského minima.
To vše vytváří pevný základ pro odbornou úroveň praxe našich posluchačů a absolventů.

Ukončení 3 letého  studia

Každý ročník končíme v červnu písemnou zkouškou – seminární prací. Tyto ročníkové seminární práce se skládají z testu z materie mediky a z analýzy záznamu vyšetření. Studenti si tak ověří svou schopnost zvládat praktickou léčbu a úroveň nabytých znalostí.

Pokud student úspěšně absolvuje během 3 let alespoň 2 písemné práce, může na konci 3. ročníku složit závěrečnou ústní zkoušku, kde má prokázat dobrou úroveň svých znalostí homeopatie. Po úspěšném složení ústní zkoušky obdrží diplom o absolutoriu a může pak být registrován Homeopatickou akademií jako absolvent a odborný homeopat, kterého doporučujeme zájemcům o homeopatickou léčbu. Můžeme tím významně usnadnit absolventovi začátek jeho profesionálního působení.

Studium je možné přerušit a opět do tří let navázat se započtením docházky.
Pokud si student nepřeje získat závěrečný diplom, může celé studium absolvovat bez zkoušek.

Cena studia

Roční školné činí  21 000 Kč včetně 21 % DPH

Nebo je možné hradit školné ve 4 řech splátkách po  5 750 Kč (v tomto případě činí školné 23 000 Kč)

Školné  zahrnuje:

1) Přednášky, semináře, supervize pro daný ročník
2) Doporučenou literaturu ve formě studentské verze homeopatického diagnostického programu HOMEO v českém jazyce. Student tak získá zdarma k používání tuto speciální verzi HOMEO, jejíž cena činí 12 000 Kč a nemusí zejména v 1.ročníku již investovat do studijních materiálů ve formě knih, za něž by jinak zaplatil 5 468 Kč.
Software obsahuje následující literaturu: Murphy: Homeopatické syntetické repertorium (cena knihy 2 690 Kč), Kent: Homeopatická materia medika (cena knihy 1 290 Kč), Kent: Přednášky o homeopatické léčbě (cena knihy 390 Kč), Allen: Klíčové symptomy homeopatické materie mediky (750 Kč), Čehovský: Homeopatie- víc než léčba (cena knihy 199 Kč), Pudil: Homeopatická 1. pomoc (cena knihy 149 Kč)
3)Písemné zkoušky a jejich opravy, ústní zkoušku a vystavení diplomu na konci 3.ročníku

Software HOMEO vám předáme formou zaslání odkazu k jeho stažení.
Do 20. 9. je třeba uhradit zálohu za hardwarový klíč 1 600 Kč na náš účet  2701365124/2010 variabilní symbol 2509. Následně vám HW klíč zašleme doporučeně poštou (program HOMEO nelze bez HW klíče používat). Tato záloha může být studentovi (absolventovi) vrácena, pokud klíč v nepoškozeném stavu do tří let vrátí.
Studentská verze HOMEO je aktivní 1 rok. K jejímu prodloužení o další rok dojde vždy úhradou školného za další ročník. Po skončení studia si může absolvent zakoupit některou z běžně prodávaných verzí HOMEA s licencí nastálo a to se slevou 5 000 Kč.

Postup přihlášení a platby

1. Zašlete vyplněnou přihlášku do 1.ročníku nebo vyplňte webový formulář. Zde uveďte:
a) zda se budete kurzů účastnit osobně nebo online. Tento údaj je pouze orientační pro naši informaci, způsob vaší účasti můžete kdykoli změnit a nebo oba způsoby kombinovat.
b) zda uhradíte školné jednou částkou (21 000 Kč) nebo ve čtyřech splátkách (5 750 Kč x 4 = 23 000 Kč)

2. Zašleme vám e-mail s potvrzením přijetí přihlášky a zároveň zálohovou fakturu.
V případě úhrady celého školného zašleme zálohovou fakturu na 21 000 Kč. Po jejím uhrazení obdržíte daňový doklad.
V případě splátkového systému zašleme zálohovou fakturu na 23 000 Kč. Na faktuře budou uvedena data jednotlivých splátek po 5 750 Kč.
Stornopoplatek při eventuelním ukončení studia v průběhu ročníku je 20% z ročního školného ( po odečetní absolvovaných přednášek). Náhrady za neabsolvované přednášky a semináře se nevyplácejí. Splátky školného se nevztahují k úhradě určitých přednášek a seminářů, jsou součástí celkového školného rozloženého do splátkového kalendáře.
Pro platby z EU nás kontaktujte, vystavíme fakturu v EUR, kterou uhradíte na náš eurový účet. Pro platby mimo EU nás kontaktujte, domluvíme individuálně.

 Vaše otázky rádi zodpovíme na tel čísle: 257 922 584

Přihlaste se do Homeopatické akademie.

Aktuality

25.10.2021 - Zveme všechny homeopaty na lednovou přednášku Dr. Philipa Baileyho. Podrobné informace zde.
10.9.2021 - Přednáška MUDr.Pudil a Ing Matyáš se koná 18. – 19. 9. Informace a přihlášky ... číst více
8.9.2021 - Úvodní přednáška nového 1.ročníku se koná 25.+26. září 2021 – osobně i online. Noví zájemci ... číst více
Více aktualit »

Doporučení

Nikdy není pozdě. Moje děti byly malé a nemocné, velmi často nemocné. Potkala jsem se s homeopatií. Děti se po zásahu skvělého homeopata zázračně daly do pořádku. Byly zdravé a veselé a já byla šťastná a veselá s nimi. Chtěla jsem vědět víc o homeopatii, přijít tomu na kloub. Po letech samostudia se mi naskytla možnost studovat na Homeopatické akademii pana Mgr. Čehovského a přihlásila jsem se. Úspěšně jsem absolvovala náročné, ale velmi zajímavé a obohacující studium, okořeněné rozmanitými přednáškami našich i světových homeopatů. Začala jsem pomáhat i ostatním lidem, kteří mě vyhledají, najít správou cestu k uzdravení. Dál už musí jít sami.

Přeji hezký den se sluncem

Eva Rebendová

Další doporučení »