8.7.2013 | Filip Čehovský

O homeopatii jsem se začala zajímat v souvislosti s mým zájmem o východní alternativní, především tibetskou, medicínu někdy v roce 2003. Můj praktický lékař rovněž homeopat mne seznámil s možností studia na Homeopatické akademii Mgr. Čehovského, kam jsem posléze v r. 2009 nastoupila k řádnému studiu. Přesto, že jsem v této době již absolvovala kompletní kurz autopatie a měla i další informace o homeopatii, překvapila mne velká šíře problematiky klasické homeopatie, se kterou jsem se postupně začala seznamovat. Vlastní tříleté studium bylo rozděleno do systematicky navazujících celků zakončených náročnými ročníkovými zkouškami a završeno závěrečnou všezahrnující zkouškou. Průběh studia probíhal nejen na teoretické úrovni, kde jsem získala potřebné teoretické znalosti, ale každá oblast byla podložena řadou praktických zkušeností z každodenní praxe zkušených homeopatů. Samostatnou kapitolou bylo pořádání letních tematických soustředění pod názvem Letní škola Homeopatické akademie, kam byli zváni význační zahraniční homeopati přednášející konkrétní témata k možnostem praktického využití homeopatie při léčbě konkrétních onemocnění. V neposlední řadě mi studium umožnilo získat i potřebný přehled o literatuře zabývající se touto problematikou. Již v průběhu třetího ročníku studia jsem si měla možnost otevřít svou vlastní homeopatickou poradnu, kterou provozuji dodnes. V rámci své praxe jsem již pomohla řadě klientů s nejrůznějšími druhy potíží. Pro mou praxi je důležité, že i v současnosti se mohu na akademii obrátit v případě konzultace a samozřejmě průběžně doplňovat své vzdělávání, které získáním diplomu nekončí.

Věra Vaněčková veravaneckova@gmail.com

« Zpět na seznam fotoalb

Aktuální rozvrh

V pravém horním rohu kalendáře zvolte studijní program.