Důvody proč studovat Homeopatickou akademii

1. Cílem studia je zvládnout umění, jak navracet zdraví

V průběhu tříletého víkendového studia (vždy jeden víkend v měsíci), se studenti učí, jak navracet zdraví svým  pacientům, klientům, blízkým v rodině, přátelům a především sobě samému. Jak zlepšit a vyléčit zejména dlouhodobé chronické potíže, odolávající běžné léčbě. Jak stimulovat homeopatiky jemnou spirituální organizační sféru člověka, vitální sílu, a vracet tak organizmu harmonii. Studium je strukturováno tak, aby studenti mohli již brzy po zahájení studia své poznatky prakticky uplatnit v profesionální lékařské, lékárnické nebo poradenské praxi, při sebeléčení, v rodině, nebo mezi přáteli. Není požadován žádný předchozí stupeň či obor vzdělání. Studium je otevřeno všem zájemcům s hlubším zájmem o věc.

2. Komplexní program cesty ke zdraví

K dosažení základního cíle, navrácení zdraví, nabízí Homeopatická akademie komplexní program cesty ke zdraví. Zahrnuje a) zvládnutí klasických homeopatických metod, b) nových homeopatických metod, jako je např. autopatie, c) podporu pozitivního rozvoje osobnosti s informacemi o zdravém způsobu života a odstraňování zábran v homeopatické léčbě, ad.

3. Učitelé

Učitelé Homeopatické akademie, s nimiž se studenti setkávají na pravidelných seminářích a přednáškách, jsou naši známí a zkušení homeopaté a také osobnosti, lékaři i profesionální homeopaté (léčitelé) z Anglie, USA, Německa, Holandska, Indie a dalších zemí, představující současnou špičku ve světové homeopatii. Mnozí z nich jsou autoři mezinárodně rozšířených odborných publikací. Všichni mají praxi ve výuce homeopatie na zahraničních školách.

Přednáška Dr. Robina Murphyho na HA

Ředitelem Homeopatické akademie je Mgr. Jiří Čehovský, jeden ze zakladatelů homeopatie v ČR.  Široce známé jsou jeho knihy o homeopatii (např. Homeopatie – víc než léčba), které vyšly nejen u nás, ale i v Německu, USA, Polsku a Velké Británii. Publikoval desítky článků v českých i zahraničních časopisech. Je spoluautorem homeopatického diagnostického programu HOMEO. MUDr. Petr Pudil, zkušený  lékař, praktikující 28 let klasickou homeopatii, znalec obrazů léků i metod, jak léky používat, je autorem knihy Homeopatická první pomoc. Marie Valášková je učitelka homeopatie s dvacetiletou praxí, autorka mnoha článků o homeopatii, publikovaných v časopisu Meduňka a na Homeopatie.cz. Vedle své homeopatické praxe působí jako fyzioterapeutka. Ing. Jan Matyáš je učitelem homeopatie s dvacetiletou terapeutickou praxí, je spoluautorem software HOMEO, pro svůj vysoký kredit v homeopatické komunitě slouží jako předseda Homeopatické společnosti, která sdružuje jak homeopaty, tak i jejich klienty a pacienty a vystupuje na ochranu jejich zájmů. MUDr. Tomáš Lebenhart  je známý jako zasvěcený a věcný kritik nedostatků současného zdravotnického systému. Celostní lékař, homeopat. Jako pediatr detailně prozkoumal zdravotní problematiku naší populace a používá  homeopatii, ale také autopatii, ajurvédu, prvky zdravého životního stylu ad., o čemž napsal známé knihy Svlékl jsem bílý plášť, Bez pláště a Příběhy nejen z ordinace. Podrobnosti o lektorech zde.

4. Výuka

Učební program je strukturován na základě standardů, běžných na homeopatických školách v Anglii, USA, Německu nebo v Kanadě. Má také širší rozměr, zahrnující zdravý životní styl a další celostní metody zlepšování zdraví. Posluchači se vzdělávají nejen teoreticky, ale účastní se i praktických seminářů. Výuka probíhá v deseti víkendových cyklech ročně, přednášky a semináře se konají (s výjimkou letní školy) v Praze.
Po ukončení tříletého studia a po složení závěrečné písemné a ústní zkoušky získávají absolventi diplom, dosvědčující, že po stránce  teoretické i praktické zvládli přednášenou látku. Zkoušky na Homeopatické akademii však nejsou povinné.

Odborné standardy homeopatického vzdělávání i zkoušek jsou garantovány Homeopatickou společností, z.s.

5. Literatura a další profesionální pomůcky a potřeby

Homeopatická akademie je spojena historicky i personálně s nakladatelstvím Alternativa, vydavatelem odborné homeopatické literatury. Svou první homeopatickou publikaci vydala Alternativa již v roce 1990. Posluchači Homeopatické akademie jsou tedy zásobeni veškerou potřebnou profesionální literaturou a učebnicemi, která je celosvětově  standardní výbavou homeopatů. Jde zejména o materie mediky, repertoria a knihy o metodě. Naši studenti mají tuto odbornou literaturu k dispozici v kvalitních překladech do českého jazyka, provedených jazykovými odborníky a homeopaty. Navíc mají možnost se setkávat na seminářích přímo s autory některých z těchto knih. Mnoho absolventů a studentů používá český homeopatický diagnostický software HOMEO, umožňující rychlé zpracování údajů o případu, jejich analýzu a návrh vhodných léků. Umění homeopatie je znalost, jak správně používat odbornou homeopatickou literaturu, jak s ní pracovat, a to bez zbytečného biflování textů.  Dobrá výuka a praxe bez knih, materií medik, repertorií a učebnic, není možná ani myslitelná. Studijní literatura je pro studenty platící školné ve formě software Homeo zdarma. Více v informacích pro první ročník.

6. Tradice

Homeopatická akademie byla založena v roce 1996 (tehdy pod názvem Škola klasické homeopatie), a to na základě zkušeností s organizací kurzů londýnské lékařské Faculty of Homoeopathy, které pořádala Alternativa v Praze již od roku 1993, a to zpočátku jen pro lékaře. Od té doby dodnes prošly jejími kurzy stovky studentů, uplatňujících své znalosti v ordinacích, poradnách a při léčení sebe sama a svých blízkých. Každý rok byl otevřen nový první ročník.

7. Technické a organizační zázemí

Všechny přednášky a semináře se konají ve velmi dobře vybavených učebnách a přednáškových sálech, mezi něž patří kongresový sál hotelu Pyramida nebo kongresový sál a posluchárny Fakulty tělesné výchovy Univerzity Karlovy, aula a učebny gymnázia Botičská a gymnázia Na Zatlance aj.  Dostupná je veškerá audio a videotechnika, kterou vyučující často používají (ozvučení sálů, záznamy případů na videu, počítačové presentace atd.). Dobrá dopravní dostupnost autem i městskou dopravou, a to jak pro studenty z Prahy, tak z celé ČR i SR. Mimopražským posluchačům poskytneme vhodné tipy na ubytování v Praze. Místa konání naleznete zde.

8. Další  vzdělávání pro absolventy

Jako ve všech oborech lidské činnosti je i v homeopatii třeba se neustále vzdělávat, zdokonalovat a získávat nové poznatky.  Studenti mají možnost i po absolvování tříletého studia a složení zkoušek  navštěvovat za zvýhodněných podmínek přednášky zejména zahraničních lektorů, chodit na pravidelně konané  semináře, navštěvovat letní školy, a tím si neustále doplňovat své homeopatické vzdělání o nové poznatky. Mohou zde také diskutovat s kolegy a učiteli o svých zkušenostech. Zůstávají tak stále v kontaktu s děním v české i světové homeopatii, a také s vydáváním nejnovějších odborných publikací v češtině.
Absolventi mohou pokračovat v mezinárodním programu Advanced Studies Program in Homeopaty, Prague (ASPHP) výhradně se zahraničními učiteli, jeho první studenti jej ukončili v roce 2018.

9. Náročnost studia

Ke studiu na Homeopatické akademii není vyžadováno předchozí specifické vzdělání či speciální schopnosti. Všechny potřebné informace a znalosti student získá v průběhu studia. Struktura výuky je koncipována tak, že studenti mohou začít využívat získané znalosti již brzy po započetí studia. Studenti se mohou pro rozšíření svých znalostí též přihlásit do kurzu tzv. medicínského minima pro nelékaře. V neposlední řadě se na seminářích a přednáškách Homeopatické akademie potkává široký okruh lidí s obdobnými zájmy a podobným viděním světa, což vytváří dobrou a přátelskou pracovní atmosféru. Setkávají se zde lékaři  a lékárníci, právníci a studenti univerzit, ženy v domácnosti, podnikatelé… lidé z nejrůznějších oblastí společenského spektra, které spojuje zájem o homeopatii. Práce s objemnými knihami či počítačovým programem nepředpokládá úmorné memorování textů. Účelem studia je naučit se v těchto knížkách orientovat a nalézat to, co právě homeopat potřebuje, stejně jako naučit se číst v člověku.

Přečtěte si podrobné informace o studiu na Homeopatické akademii.

Aktuality

30.4.2019 - Na HA 4. – 5.5.2019 přednáší prof.Strunecká, dr.Lebenhart, R.Hikl. Mohou se zúčastnit i absolventi, posluchači ... číst více
30.4.2019 - Upozornění !! Na říjnovou přednášku Dr.Sankarana se musejí předem přihlásit i studenti 1. – 3. ... číst více
21.3.2019 - Největší událost roku. V říjnu nás navštíví Dr. Rajan Sankaran. Podrobnosti zde.
Více aktualit »

Doporučení

Studium na akademii se mi líbilo a hodně mi dalo. Přístup vyučujících byl profesionální, učební program zajímavý i zábavný. Díky studiu jsem se seznámila se spoustou zajímavých lidí, poznala jsem nový rozměr duchovní reality a našla cestu k pochopení sebe sama a získala mnohé užitečné vědomosti, které dnes zúročuji.

Děkuji všem skvělým vyučujícím!

Katy Amal Ilgnerová

Další doporučení »