Organizace studia

Studium celostní homeopatie je koncipováno jako tříleté – víkendové a je organizováno takto:

1) Přednášky

1. ročník
10 víkendů ročně (každý měsíc jeden víkend s výjimkou prázdnin) – sobota 9 – 18 h, neděle 9 – 16 h, zahraniční lektoři v neděli 9 – 16:30 (za víkend  průměrně 19 vyučovacích hodin) – celkem  za rok 190 vyučovacích hodin.

2. ročník
10 víkendů ročně (každý měsíc jeden víkend s výjimkou prázdnin) – celkem za rok 170 vyučovacích hodin (dvě soboty jsou věnovány praktickému semináři)

3. ročník
6 víkendů  ročně – celkem za rok 140 vyučovacích hodin

Celkem za 3 roky 500 hodin přednášek.
Pro ukončení  ročníku  je nutné zúčastnit se alespoň 70 % přednášek daného ročníku

2) Praktická cvičení

V průběhu praktických cvičení  je kladen důraz na práci s konkrétním klientem. Studenti se jich účastní většinou od poloviny 1. ročníku, kdy již nabudou určitých znalostí a dovedností. Skládají se z praktických seminářů a supervizí.

a) Semináře
Semináře jsou zaměřené na  videopřípady (event. jen písemné záznamy) lektorů a sledování jejich dlouhodobého vývoje,  případně odebrání živého případu obvykle bez dalších kontrol (tj. praktické semináře ve 2. ročníku a všechny letní školy):

  • 1x ročně týdenní pracovní seminář v přírodě (tzv. Letní škola),  spojený s rekreací (možno i rodinnou. Obvykle v prvním červencovém týdnu,  nejčastěji  pod vedením zahraničního lektora.). 8 vyučovacích hodin denně (celkem 50 vyučovacích hodin)
  • 2x ročně praktický celodenní sobotní seminář, pod vedením homeopatického lékaře (každý 10 vyučovacích hodin)

b) Supervize
Odebírání případů, obvykle přímo studenty pod vedením zkušeného lektora,  s  kontrolami.

  • 5x ročně  středeční supervize od 18h (každá 4 vyučovací hodiny, celkem za rok 20 vyuč. h.)
  • 5x ročně páteční supervize od 18h (každá 4 vyučovací hodiny, celkem za rok 20 vyuč. h.)
  • 4x ročně sobotní nebo nedělení supervize pro 3.ročník a absolventy v malé skupině v poradně na Zbraslavi od 9h  (vždy 9 vyuč. h., celkem za rok 36 vyuč.h)

Celkem za 3 roky mají posluchači možnost zúčastnit se 170 hodin praktických seminářů (3x letní škola a 2x celodenní seminář ve 2. roč) a cca 150 h supervizí. Celkem za dobu  studia  nabízíme tedy více než 300 h praktických cvičení.

K ukončení studia musí posluchač  kromě přednášek  absolvovat celkem za tři roky alespoň 120 hodin praktických cvičení ( ideálně  v poměru 60 h seminářů + 60 h supervizí). Hodiny těchto praktických cvičení se sčítají za celou dobu studia až na konci 3. ročníku, ale studenti se mohou účastnit letních škol a některých seminářů  již od poloviny 1. ročníku a tyto jim budou do celkového počtu hodin započteny.


Ukončení ročníku

Každý ročník končíme v červnu písemnou seminární prací – zkouškou (dobrovolnou). Studenti si tak ověří svou schopnost zvládat praktickou léčbu a úroveň nabytých znalostí.

Tyto ročníkové seminární práce se skládají:

  1. Ze zpracování testu z materie mediky (znalost léků, odpřednášených v příslušném ročníku, resp. i  v ročnících předchozích) a metodiky
  2. Z vlastní analýzy videozáznamu vyšetření (odebrání případu, repertorizace, vyhodnocení, návrh léku, diferenciální diagnóza).

Na konci každého ročníku (resp.v září) obdrží posluchač potvrzení o ukončení ročníku, pokud splní následující podmínky:

1. ročník: 70 % účasti na přednáškách + složení ročníkové písemné zkoušky
2. ročník: 70 % účasti na přednáškách + min. 20 vyučovacích hodin praktických seminářů +  složení ročníkové písemné zkoušky
3. ročník: 70 % účasti na přednáškách + celkově za 3 roky studia alespoň 120 hodin praktických cvičení  + složení písemné ročníkové  zkoušky

Praktická cvičení jsou povinná  od 2. ročníku, ale studenti je mohou navštěvovat již od poloviny 1.ročníku a budou jim započítány do celkového počtu hodin (letní škola, středeční a páteční supervize)


Ukončení studia

Na konci 3. ročníku může posluchač složit závěrečnou ústní zkoušku, kde musí prokázat dobrou úroveň svých znalostí homeopatie. Ústní zkoušky se může zúčastnit posluchač, jenž splní výše uvedené požadované podmínky pro ukončení jednotlivých ročníků (jednu ročníkovou písemnou zkoušku přitom může vynechat, ke splnění podmínek stačí dvě písemné zkoušky). Pokud ústní závěrečnou  zkoušku posluchač úspěšně zvládne, obdrží diplom o ukončení studia na Homeopatické akademii a prokázání znalostí materie mediky, repertoria a homeopatické metody. Může pak být registrován Homeopatickou akademií jako absolvent a odborný homeopat, kterého doporučujeme zájemcům o homeopatickou léčbu – pokud se rozhodne pro vlastní homeopatickou poradenskou praxi. Můžeme tím také významně usnadnit absolventovi začátek jeho profesionálního působení.


Cena studia

Cena víkendového přednáškového kurzu: 1 600 Kč. V případě účasti zahraničního lektora (2-3x ročně) je cena 1900 Kč.

Předem se hradí pouze úvodní kurz 1. ročníku. Další kurzy hotově na místě. Platíte tedy jen za kurzy, kterých se zúčastníte.

Cena praktik (semináře, supervize a letní školy)  se pohybuje dle typu semináře od 60 do 100 kč za hodinu. Za celou dobu studia tzn. za tři roky musí student mít alespoň 120 vyučovacích hodin praktik.

Přihlaste se do Homeopatické akademie.

Aktuality

28.11.2017 - Letní škola 2018 !!! s Dr. Robinem Murphym. Podrobné informace a přihláška zde.
17.10.2017 - Říjnová přednáška 21. – 22. 10 .2017 pro 1. a 2. ročník se koná zde: Střední ... číst více
11.10.2017 - V lednu 2018 nás navštíví holandský homeopat Frans Kusse.
Více aktualit »

Doporučení

Studium na akademii se mi líbilo a hodně mi dalo. Přístup vyučujících byl profesionální, učební program zajímavý i zábavný. Díky studiu jsem se seznámila se spoustou zajímavých lidí, poznala jsem nový rozměr duchovní reality a našla cestu k pochopení sebe sama a získala mnohé užitečné vědomosti, které dnes zúročuji.

Děkuji všem skvělým vyučujícím!

Katy Amal Ilgnerová

Další doporučení »