Důvody proč studovat Homeopatickou akademii

1. Cílem studia je zvládnout umění, jak navracet zdraví

V průběhu tříletého víkendového studia (vždy jeden víkend v měsíci), se studenti učí, jak navracet zdraví svým blízkým v rodině, pacientům, přátelům a především sobě samému.  Jak zlepšit a vyléčit zejména dlouhodobé chronické potíže, odolávající běžné léčbě. Jak stimulovat homeopatiky jemnou spirituální organizační sféru člověka, vitální sílu, a vracet tak organizmu harmonii. Studium je strukturováno tak, aby studenti mohli již brzy po zahájení studia své poznatky prakticky uplatnit při sebeléčení, v rodině, mezi přáteli či v profesionální lékařské nebo lékárnické praxi. Není požadován žádný předchozí stupeň  či obor vzdělání. Studium je  otevřeno všem zájemcům s hlubším zájmem o věc.

2. Komplexní program cesty ke zdraví

K dosažení základního cíle, navrácení zdraví, vyvinula Homeopatická akademie komplexní program cesty ke zdraví. Zahrnuje a) zvládnutí klasických homeopatických metod, b) nových metod, jako je např. autopatie, c) podporu pozitivního rozvoje osobnosti s použitím nových poznatků o zdravém způsobu života, stravování, odstraňování zábran v homeopatické léčbě, ad.

3. Výuka

Učitelé Homeopatické akademie, s nimiž se studenti setkávají na pravidelných seminářích a přednáškách, jsou naši nejznámější a nejzkušenější homeopaté a také známé zahraniční osobnosti, lékaři i profesionální homeopaté (léčitelé) z Anglie, USA, Německa, Holandska, Indie a dalších zemí, představující současnou špičku ve světové homeopatii. Mnozí z nich jsou autoři světově rozšířených odborných publikací.

Dr. Robin Murphy

Dr. Robin Murphy

Všichni mají praxi i ve výuce homeopatie. Ředitelem Homeopatické akademie je Mgr. Jiří Čehovský, jeden ze zakladatelů homeopatie v ČR.  Široce známé jsou jeho knihy o homeopatii a autopatii, které vyšly nejen u nás, ale i v Německu, USA, Polsku a Velké Británii. Publikoval desítky článků v českých i zahraničních časopisech. Je spoluautorem homeopatického diagnostického programu.

Učební program je strukturován na základě standardů, běžných na homeopatických školách v Anglii, Německu nebo Holandsku, v zemích s velkou tradicí homeopatického vzdělávání. Probíhá v deseti víkendových cyklech ročně, přednášky a semináře se konají vždy v Praze.

4. Literatura a další profesionální pomůcky a potřeby

Homeopatická akademie je spojena historicky i personálně s nakladatelstvím Alternativa, vydavatelem odborné homeopatické literatury. První knihu o homeopatii vydala Alternativa již v roce 1990. Posluchači Homeopatické akademie jsou proto zásobeni veškerou potřebnou profesionální literaturou a učebnicemi homeopatie, které jsou obecně standardní výbavou homeopatů ve světě i u nás. Jde zejména o materie mediky, repertoria a knihy o metodě. Naši studenti mají tuto odbornou literaturu k dispozici v kvalitních překladech do českého jazyka, provedených jazykovými odborníky a homeopaty. Navíc mají možnost se setkávat na seminářích přímo s autory některých z těchto knih. Mnoho absolventů a studentů používá náš český homeopatický software KENT a nyní i nejmodernější homeopatický software HOMEO.

5. Tradice

Homeopatická akademie byla založena v roce 1996 (tehdy pod názvem Škola klasické homeopatie), a to na základě zkušeností s organizací kurzů londýnské lékařské Faculty of Homoeopathy, které pořádala Alternativa v Praze již od roku 1993, a to zpočátku jen pro lékaře. Od té doby dodnes prošly jejími kurzy stovky studentů, uplatňujících své znalosti v ordinacích, poradnách a při léčení sebe sama a svých blízkých. Každý rok byl otevřen nový první ročník.

6. Technické a organizační zázemí

Všechny přednášky a semináře se konají ve velmi dobře vybavených učebnách a přednáškových sálech, mezi něž patří kongresový sál hotelu Pyramida nebo kongresový sál a posluchárny Fakulty tělesné výchovy Univerzity Karlovy, aula a učebny gymnázia Botičská a gymnázia Na Zatlance aj.  Dostupná je veškerá audio a videotechnika, kterou vyučující často používají (ozvučení sálů, záznamy případů na videu, počítačové presentace atd.). Dobrá dopravní dostupnost autem i městskou dopravou, a to jak pro studenty z Prahy, tak z celé ČR i SR. Pro mimopražské zajišťujeme na úvodní kurz ubytování.

7. Další  vzdělávání pro absolventy

Jako ve všech oborech lidské činnosti je i v homeopatii třeba se neustále vzdělávat, zdokonalovat a získávat nové poznatky.  Studenti mají možnost i po absolvování tříletého studia a složení zkoušek  navštěvovat za zvýhodněných podmínek přednášky zejména zahraničních lektorů, chodit na pravidelně konané  semináře, navštěvovat letní školy, a tím si neustále doplňovat své homeopatické vzdělání o nové poznatky. Mohou zde také diskutovat s kolegy a učiteli o svých zkušenostech. Zůstávají tak stále v kontaktu s děním v české i světové homeopatii, a také s vydáváním nejnovějších odborných publikací v češtině.

8. Náročnost studia

Ke studiu na Homeopatické akademii není vyžadováno předchozí specifické vzdělání či speciální schopnosti. Všechny potřebné informace a znalosti student získá v průběhu studia. Struktura výuky je koncipována tak, že studenti mohou začít využívat získané znalosti již brzy po započetí studia. Studenti se mohou pro rozšíření svých znalostí též přihlásit do kurzu tzv. medicínského minima pro nelékaře, který organizujeme. V neposlední řadě se na seminářích a přednáškách Homeopatické akademie potkává široký okruh lidí s obdobnými zájmy a podobným viděním světa, což vytváří dobrou a přátelskou pracovní atmosféru. Setkávají se zde právníci a studenti univerzit, lékaři a ženy v domácnosti, podnikatelé… lidé z nejrůznějších oblastí společenského spektra, které spojuje zájem o homeopatii. Práce s objemnými knihami či počítačovým programem nepředpokládá biflování a úmorné memorování textů. Účelem studia je naučit se v těchto knížkách orientovat a nalézat to, co právě homeopat potřebuje, stejně jako naučit se číst v člověku.

Přečtěte si podrobné informace o studiu na Homeopatické akademii.

Aktuality

2.1.2018 - Odkaz na rezervační formulář ubytování v hotelu Jezerka zde. Heslo pro vstup do systému ... číst více
28.11.2017 - Letní škola 2018 !!! s Dr. Robinem Murphym. Podrobné informace a přihláška zde.
17.10.2017 - Říjnová přednáška 21. – 22. 10 .2017 pro 1. a 2. ročník se koná zde: Střední ... číst více
Více aktualit »

Doporučení

Nikdy není pozdě. Moje děti byly malé a nemocné, velmi často nemocné. Potkala jsem se s homeopatií. Děti se po zásahu skvělého homeopata zázračně daly do pořádku. Byly zdravé a veselé a já byla šťastná a veselá s nimi. Chtěla jsem vědět víc o homeopatii, přijít tomu na kloub. Po letech samostudia se mi naskytla možnost studovat na Homeopatické akademii pana Mgr. Čehovského a přihlásila jsem se. Úspěšně jsem absolvovala náročné, ale velmi zajímavé a obohacující studium, okořeněné rozmanitými přednáškami našich i světových homeopatů. Začala jsem pomáhat i ostatním lidem, kteří mě vyhledají, najít správou cestu k uzdravení. Dál už musí jít sami.

Přeji hezký den se sluncem

Eva Rebendová

Další doporučení »